Larapinta

nieuwsbrief december 2013

Beste Lezer,

 

Het einde van het jaar is weer in zicht en daarom nog een laatse up-date van Larapinta.

 

Het seizoen van Larapinta is afgesloten met het weekend  heel je hart en leven vanuit het hart.

De mens wordt in de psychologie onderverdeeld in 7 typen .

Het bijzondere was dat elk van deze typen aanwezig was in het weekend.

Dit gaf een heel bijzondere uitwerking in de bewustwording van alle aanwezigen.

Nooit daarvoor is het voorgekomen dat iedereen zichzelf zo bewust ervaarde als een spiegel voor de ander.

De inzichten waarin men zich zo bewust werd wanneer men reflecteerde of wanneer de ander dit deed en hoe men dit verwerkte  was hartverwarmend.

Ik mag wel zeggen dat dit op de manier ging die de juistheid van het met elkaar in harmonie en liefde zonder oordeel over zichzelf of de ander omgaan benadrukte.

Beter gezegd het bevestigde alleen maar dat het mogelijk is om in liefde en harmonie met elkaar te kunnen leven.

 

Dat dit zo is weten wij allemaal.

Maar de levenskunst is om dit ook uit te voeren.

Vaak zijn wij te zeer gekwetst geraakt dat men de moed niet meer heeft om toch het hart weer open te stellen en zichzelf te tonen met al onze zogenaamde plus en min punten.

De angst om opnieuw beschadigt te worden is maar al te groot.

 

Deze mensen hadden stuk voor stuk de moed om de eigen kwetsbaarheid weer te durven tonen.

Het resultaat was zo overweldigend voor de deelnemers dat er een extra avond bijeenkomst gepland moest worden om de ervaringen samen te kunnen delen.

Stuk voor stuk was de verandering merkbaar en zelfs fysiek zichtbaar bij sommigen.

Dat deze harten geheeld/geopend zijn en verdere ontwikkeling op de nieuwe manier  mogelijk heeft gemaakt is duidelijk.

 

2014 wordt het jaar van het nieuwe hart. Het samen delen en daadwerkelijke vrede ten uitvoer brengen staat vooraan. 

De mogelijkheden zijn er meer dan voorheen.

Het verleden ligt achter ons . De nieuwe tijd is werkelijk aangebroken.

Iets waar wij als mensheid eeuwenlang aan gewerkt hebben kan nu langzaam aan in de realiteit gezet worden.

Uiteraard is de keus aan een ieder mens.

Leven in samenwerking met het leven in bewust-zijn of langzaam aan opgaan in on-bewust-zijn.

Ik wens jullie allemaal de ervaring van de deelnemers van bovengenoemd weekend toe .

 

Het hart spreekt vanuit de ziel

De ziel kijkt  vanuit het licht

Het licht ervaart de duisternis

Als één geheel

Waaruit wij allen zijn ontstaan

Het universum is zijn naam.

Thea Lagendijk

 

Fijne en HARTverwarmende jaarwisseling.

 

 

To the English website