Larapinta

nieuwsbrief april 2011

Beste Lezer,

Even het laatste nieuws van Larapinta.

Afgelopen vrijdag 8 april heeft de introductieworkshop USING SOUND FOR HEALING & LIGHT BODY ACTIVATION van Iasos per DVD en later via een live -videogesprek met Iasos waarin de deelnemers vragen konden stellen over deze workshop plaats gevonden.
Het was een groot succes.
De deelnemers waren allemaal enthousiast en belangrijker nog, ze hadden allemaal ervaren dat deze muziek daadwerkelijk iets teweeg gebracht had bij hun.
Of dit nu was op fysiek, emotioneel, rationeel of geestelijk gebied.
In het bijzonder werd bij de Muziek der Engelen ervaren dat men zich daadwerkelijk omringd en gedragen voelde door een bron van liefde bij deze klanken.

 
Ook het bijna 2 uur durende gesprek met Iasos was een warme kleurrijke verfrissende aanvulling van zijn DVD en zijn zeer heldere uitleg bij de vragen die gesteld werden.
Hij heeft daarna op een humorvolle manier ook uitleg gegeven over zijn workshops met Engelen, Deva's en andere natuurwezens.

Ook gaf hij een korte uitleg over de workshops die hij geeft voor vrouwen en mannen om in de eigen kracht te komen.

Daarna gaf hij Life nog een korte demonstratie spelende op 2 fluiten tegelijk.

Verder heeft hij in het kort iets verteld over zijn concerten die hij geeft en de verschillende manieren waarop hij deze geeft.

Bovenal was zijn uitleg over de effecten van muziek te maken heeft met de kwaliteit en intentie die de maker er in aan brengt en het daar van afhangt in welke mate deze muziek helend kan werken.
Dit was voor mij een welkome uitspraak omdat dit immers met alles zo is of dit nu muziek of iets anders is en fijn dat iemand anders dit ook vanuit zijn visie bevestigd.


Iasos heeft mij ook gevraagd aan diegenen die aanwezig waren te vertellen
Dat
Hij het GRAAG gedaan heeft
Hij het heel LEUK vond om dit op deze manier te doen en hij dit graag nog een keer wil doen voor ons wanneer de mensen dit willen.
Hij het een EER vond om in onze groep opgenomen te worden.

En dus een extra reden om hem naar Holland te halen zodat hij werkelijk live aanwezig is.


De reactie van de mensen heeft mij aangespoord om niet te lang te wachten met de vertoning van zijn DVD Realms of Light waarvoor Iasos toestemming heeft verleend om hem te vertonen.

Deze DVD is een combinatie van zijn eigen beelden en muziek waar hij meer dan zeven en een half jaar mee bezig is geweest om de juiste uitdrukking van zijn intentie er in mee te geven. Zelf vind ik deze DVD zeer de moeite waard(zoals al zijn muziek).

 
Het mooie van deze ervaring is dat het voor de mensen ook niet helemaal vreemd is geweest.

In het begin was het even aftasten maar al snel werd het duidelijk dat de vorm van humor en manier van uitdragen niet veel verschild van de manier waarop er in Larapinta met deze materie omgegaan wordt.

Zelf zie ik het als een welkom geschenk op de wens die ik zo vaak gedaan heb als een aanvulling die het tekort schieten van muziek bij mijn eigen beelden ruimschoots vergoed.

Dit zie ik als een geschenk uit het universum. Een groot cadeau dat ik mag delen met jullie.

En die het makkelijker kan maken om de weg terug naar zichzelf te vinden. Zeker nu de mens voor een belangrijke inwijding staat.

De herkenning naar dat wat wij in wezen zijn. De wortels van ons bestaan.
Ik hoop dan ook dat er velen zullen zijn die dit met mij willen delen en op hun beurt weer met anderen. Om zo op een eenvoudige manier een beter klimaat van samen delen over de hele wereld te verspreiden.

Dit om al wat leeft veilig te stellen voor nu en de toekomst.
Ik hoop dat diegenen die de avond bijgewoond hebben een reactie van de opgedane ervaring zullen geven die kan ik dan op de website en als cadeautje aan Iasos terug geven.


Rest mij nu nog alleen de link aan te geven welke Iasos vrijdag gaf om een gedeelte van een concert te zien. Dit is op zijn website:http/ iasos.com of onder de regel
http:/iasos.com/videoclp/#perform


De muziek op de avond was uit

 
Realms of Light
Angelic Music
Timeless Sound
Elixer (Helios & Vesta)
Sacret Sonic Tools


Muziek is de vertolker van het hart
Waar woorden niet meer kunnen komen
Zorgen de klanken voor het verder stromen
Van diegene die je bent
Tot aan de zee
Waar een ieder wordt herkend
Als de onmisbare druppel die je bent.
 

HARTelijke groet en tot de volgende nieuwsbrief
Thea


 

To the English website