Larapinta

nieuwsbrief 8 november

Beste Lezer,


In deze nieuwsbrief meer uitleg over het komende weekend in december en wat er op dit moment zich verder afspeelt in de wereld.
Zoals elk mens kan zien is het net van illusie steeds verder aan het oplossen.
Steeds sneller komt de mensheid in de stroomversnelling en krijgt gelegenheden aangeboden om de oude patronen los te laten en deze om te zetten in een totaal nieuwe uitdrukking van zijn.
Deze noodzaak tot veranderingen worden steeds duidelijker. Op welk gebied dan ook. Het oude systeem waarin wij als mensheid eeuwenlang ons aan vastgehouden hebben, gelden niet meer.
De mensheid is daar uit gegroeid. Zonder uitzondering. Maar daar wij allen mens zijn en eeuwenlang in de comfortzone hebben kunnen leven in en met de illusie dat wij als mensheid het allemaal wel wisten, zijn wij bewust en(onbewust) zo arrogant geworden dat wij dit allemaal beheersen konden. Daarbij vergetend dat wij niet het enige leven in dit universum, zelfs niet op deze planeet, zijn.
Omdat de sluier van illusie steeds verder aan het scheuren is, gaan wij langzamerhand inzien dat wanneer men meent het leven te kunnen beheersen, men dit dan ook zal moeten uitvoeren in alle aspecten van het leven en de verantwoordelijkheden die daarbij horen ook zullen moeten dragen. Dit is een universele wet. Wij als mensheid mogen spelen. Dit is juist de intentie daar van. Maar het spel dient wel op een open en eerlijke manier gespeeld te worden. Met andere woorden: de spelregels zullen voor elke deelnemer duidelijk dienen te zijn en er kan niet gemanipuleerd worden of manipuleren naar anderen. Doe je dit, is zelfs dat OK, maar dit dient dan wel in alle openheid erkent te worden. Naar zichzelf en de andere medespelers op het veld.
Dat dit vreemd aanvoelt en een zekere mate van angst en/of paniek met zich mee brengt is niet te verwonderen. Immers er wordt nu aan de mens gevraagd om zichzelf bloot te geven. Zich te laten zien zoals hij/zij werkelijk is?. Maar elk mens heeft een geschiedenis van eeuwen waarin hij vaak ook gekwetst is geworden en het vertrouwen in zichzelf en de medemens is kwijt geraakt. De mens heeft in de loop der eeuwen geleerd met deze pijn om te gaan en het vaak een plekje weten te geven.
Vaak ten koste van de eigen creativiteit en het manifesteren van zichzelf in al zijn volheid.
De mensheid is de laatste eeuwen meer bezig geweest met overleven dan met werkelijk leven.
Nu naderen wij wat heet Het Gouden Tijdperk. Dit houdt in dat er voor iedereen de gelegenheid is om werkelijk te leven. Een leven van leven en laten leven. Respect  en samen delen zonder be- of ver- oordelen van zichzelf of de ander. Ongeacht iemands handelen. Dit wil niet zeggen dat men alles juist dient te vinden en zullen moeten accepteren. Integendeel, men kan nu zelf kiezen in de wetenschap dat dit of dat niet bij jouw manier van leven past op dit moment of een toegevoegde waarde kan zijn voor jouw groei en manifestatie van zijn die je bent.
Deze komende tijd is bedoeld om steeds meer en bewuster te worden waarom men op deze aarde is en wat de beste manier is om ons zelf te zijn te kunnen uitdragen. Om te kunnen helen van alle trauma's die de mensheid door normen en waarden zichzelf of door anderen heeft opgelopen. waardoor de mens dichter bij zijn ware aard en bedoeling van zijn/haar leven komt en het echte Gouden Tijdperk in vertrouwen kan ontstaan en tot uitdrukking komen. Uiteraard is de vrije wil duidelijk aanwezig om dit ja dan nee te ervaren.
Het dilemma op dit moment is dat velen door de veranderingen die zij al doorgemaakt hebben, of dit nu bewust is of niet, deze veranderingen zowel op het gebied van de geest en het fysieke lichaam heeft. Elke verandering die de mens maakt en in de richting is van zijn werkelijke bedoeling van leven en zijn, heeft een uitwerking op alle gebieden waaruit de mens bestaat. Er wordt door deze veranderingen direct een reinigingsproces in gang gezet dat kan uitmonden in tijdelijke pijnlijke processen op fysiek of verwarde processen van de geest.  Omdat de mens lang gewend is om overal een uitleg aan te geven  om een reden te hebben, komt hier nu de verwarring en veel onrust vandaan. De mens gaat twijfelen omdat de confrontatie met ziekte, oude pijnen en/of situaties waaraan hij gewerkt heeft, weer de kop op lijken te steken. Daardoor verliezen veel mensen op dit moment de moed en lopen met de gedachte rond dat het toch allemaal geen zin heeft en niets op lost. Met als gevolg dat zij zich weer gaan verbinden met die oude patronen die juist voor dit reinigingsproces gezorgd hebben om alles definitief los te kunnen laten, en zij in de onnodige herhaling blijven hangen. Dit is ook een tijdelijke situatie, want diegenen die werkelijk hebben gekozen komen er toch wel, maar het kan op een minder uitputtende manier en sneller.
Omdat de gehele mensheid op 21 december 2012 gereed dient te zijn en zijn/haar keuze tot leven of overleven bewust gemaakt dient te hebben. daardoor wordt de mensheid tot het uiterste van zijn mogelijkheden gepusht om alles dat tot belemmering van de eigen groei en manifestatie in de weg staat, te herkennen en op te ruimen. Dit op alle gebieden. Dus er komt de komende tijd nog veel beroering, maar tracht dit te zien als een mooie gelegenheid en uitdaging om oude normen waarden en bovenal patronen, los te leren laten. Vaak denken wij dat wij dit al op veel gebieden gedaan hebben, maar de onbewuste patronen zitten vaster in ons systeem dan wij zelf vermoeden.

Een voorbeeld hierover kan ik over mijzelf geven.
Ieder jaar is er vanaf 2001 een speciale dag geweest die de meesters als hulpmiddel voor de mensheid om bewuster te leren worden van en in het omgaan met energie bij de mensheid te integreren. Elk jaar dus vanaf 2001 was 1-1-2001 en 2-2-2002 etc tot nu toe een extra gelegenheid bewuster deze energie op te nemen. Het was de bedoeling tot 12-12-2012 dit door te zetten. Maar door de versnelde groei van de mensheid is het duidelijk geworden voor de Meesters dat er bij de mensheid het grootste probleem zit in het labelen van ervaringen en deze weer in een patroon te laten ontstaan. Juist omdat deze patronen de grootste belemmering en onbewust handelen oproepen, had ik van mijn begeleiders de opdracht gekregen alert te zijn op patronen. Nu december nadert kreeg ik steeds meer de vraag of ik op 12-12-12 iets zou doen. In het begin hing mij nog de opdracht en informatie over het weekend op 1 en 2 december bij die zij mij gegeven hadden. Nu het al wat langer geleden was en ik nog meer zag dat veel van de manifestaties door anderen gegeven op 12-12-12 zijn plus de toename van vragen of ik die dag ook iets zou doen ging ik twijfelen.
Op mijn vraag waarom ik geen informatie over deze datum kreeg om iets te doen vroegen zij mij lachend naar de datum van het weekend te kijken. Ik was zo gefixeerd op 12-12-12 dat ik in de eerste instantie niets zag en eerlijk gezegd boos werd omdat ik vanuit mijn standpunt geen antwoord kreeg.
Toen zij men mij eerst even afstand te nemen van mijn patroon waar ik op dat moment in zat en ja hoor het kwartje viel.
1 en 2 december = 12  dus 12 december, draai dit om en je hebt 21 dus 21 december.
En dit was wat men mij duidelijk verteld had toen het thema over het weekend en de reden over de verplaatsing naar december besproken was. Men had mij toen duidelijk gemaakt dat de mensheid los moest komen van patronen en dat de energie zowel het totale plaatje van al deze datums in dit weekend zullen worden bijeen gebracht. En dat elke extra dag dus overbodig zou zijn.
Wat ik er van geleerd heb is weer hoe bewust wij ook zijn, er altijd rekening gehouden zal dienen te worden met de onbewuste patronen die op sommige momenten toch weer de kop op steken. Ik kan er om lachen. En ik hoop dat elk mens dit ook leert om dat dit voorlopig nog een bijkomstig menselijk trekje blijft. Zolang wij , wanneer wij er achter komen maar eerlijk zijn naar onszelf en leren dit ons zelf niet kwalijk te nemen of er een andere uitleg voor te verzinnen, is er niets aan de hand. Integendeel, dan kun je samen met jouw Meesters Engelen of andere begeleiders, daar heel veel plezier mee hebben. En dat maakt dan weer dat er een grote stap richting jezelf gedaan is.
Het is weer een langere nieuwsbrief dan de bedoeling was geworden. De Meesters hebben deze datum gegeven omdat alles dat met 12-12-12 en 21-12-12 in en met dit weekend verweven is.
Er zullen dan ook tijdens dit weekend regelmatig Live-channelings zijn door verschillende Meesters zijn die hun expertise op de diverse gebieden duidelijker kenbaar zullen maken wanneer dit nodig blijkt te zijn.afgestemd op de aanwezige personen en behorend bij het individuele levenspad.

Lees de informatie over het weekend nog eens door. Er is nog plaats.

Nog een toepasselijk gezegde.
Hij die aan patronen vasthoud
Krijgt het benauwd
En zal altijd ruimte te kort komen
Hij die los laat
Weet
Ik kan in elke ruimte wonen
Zonder iets te kort te komen
Voor nu

HARTelijke groet
Thea

 

To the English website