Larapinta

Nieuwsbrief 5 oktober 2012

Beste Lezer,

Deze nieuwsbrief gaat over herinneringen.

Ten eerste de herinnering aan de meditatief wandelen dag van zaterdag 13 oktober. Er is nog plaats.

 

Ten tweede over de herinneringen die er zijn gekomen over de voorgaande nieuwsbrief.Deze heeft heel wat reacties teweeg gebracht.

Ik heb mij verbaasd en verheugd over de creativiteit van denken die de mens heeft. Dit kwam duidelijk tot uitdrukking via de reacties die ik terug heb gekregen.

Verbaal en non-verbaal. De interpretatie die er aan mijn woorden is gegeven is van het totale begrip tot totaal verwarrende gedachten.

Het mooiste dat ik er van vind is dat elk mens aan het nadenken gezet is (wat mijn bedoeling ook was)en dit ook is gebeurd.

Deze reacties hebben duidelijk de mens gestimuleerd om een keuze te maken en datgene wakker geschud wat er bij de mens zelf speelt.

Het is een spiegel geweest die de eigen frustraties maar ook de kracht in zichzelf zichtbaar gemaakt heeft.

Het heeft mij in elk geval de moed weer gegeven om te geloven in het feit dat de mens zich niet meer onbewust in slaap kan houden.

Zij worden geconfronteerd met de eigen verantwoordelijkheid en de keuze maken welke richting die zij willen gaan.

Ik ben dankbaar dat ik daarin via de brief mijn steentje heb bij mogen dragen.

Zoals ik hiervoor al zei, verbaasde het mij over de vele (creatieve)interpretaties die er aan gegeven zijn aan mijn woorden.

Ik vind het knap dat men zoveel weet over de manier of reden die ik met deze woorden bedoeld heb. Men weet meer over mij is gebleken dan dat ik zelf weet.

En dit is juist het punt dat ik aan heb willen raken via de bewuste nieuwsbrief.

De mens te laten zien dat, hoe graag wij dit ook willen vermijden, geneigd zijn te gaan in vullen vanuit onze eigen(vaak kwetsbare) ervaringen of niet beter weten.

Dit is een normaal menselijke reactie waar de mens eeuwenlang mee heeft kunnen spelen om dit in al zijn aspecten te kunnen onderzoeken

en daardoor bewuster te kunnen accepteren dat wij als mensheid niets verschillen van elkaar.

Het enige verschil zit in het er mee om gaan. Maar dat het duidelijk is dat geen mens beter of slechter is dan de ander. Wij allemaal hebben dezelfde creatieve aspecten in onszelf zitten.

Maar door alle normen en waarden door onszelf of anderen op gelegd en de ervaringen is de mens vergeten dat wij in de basis hetzelfde zijn.

Natuurlijk houdt dit in dat men als mens het niet altijd eens hoeft te zijn met bepaalde handelingen of zienswijzen.

Maar wanneer men zich realiseert dat dit allemaal bij het leerproces van de mensheid hoort, dan zal men minder snel de ander (be)oordelen en meer tolerantie ontwikkelen.

Met als gevolg dat er meer duidelijkheid over de eigen weg of het eigen bestaan hier op aarde komt. Helaas durft de meerderheid van de mensheid deze eigen weg vaak alleen maar te nemen wanneer men een voor de buitenwereld "logische"en aanvaardbare reden heeft.

Dit is de reden waarom men als mensheid dan gelegenheden aangrijpt die men op anderen kan projecteren. Dan komt het spiegeltje in actie en is de andere partij de held of de boosdoener.

Al naar gelang het de mens uit komt.
Hoe dit verder in elkaar zit staat in een nieuw artikel op de website onder het kopje Het Tijdperk van Synthese.
Daarin zal ik mijn verhaal en bedoeling vertellen die ik met de vorige nieuwsbrief als intentie neergezet heb.

Ik hoop dat de weerspiegeling dan een nog bewuster inzicht in een ieder mag geven.

HARTelijke groet,

Thea

 

To the English website