Larapinta

Nieuwsbrief 4 mei 2014

Beste Lezer,

Er staat er een nieuw artikel over conditionering op de website.

Naar aanleiding van de vragen over de elementen dagen  en een juist begrip hierover deze aanvulling

Vanwege de feestdagen is de dag van het element aarde verplaatst naar zondag 29 juni…

 Deze tijd is  er een van bewustwording .De mensheid dient te leren inzien wat conditionering met hem gedaan heeft en door deze conditionering de verbinding met wie hij in wezen is niet meer duidelijk ziet of kan zien.

Om deze conditionering te herkennen en zich er van los te maken is het herstellen van de natuurlijke verbinding een noodzaak. Anders is er geen blijvende heling of inzicht en vooruitgang mogelijk. 

Door bewustwording van de elementen Aarde Lucht Water en Vuur en de inzichten over de inwerking  en de effecten  die deze elementen hebben op en in het dagelijks leven van de mens ,kan men makkelijker het eigen leven in de hand nemen.

Het wordt voor de mens eenvoudiger de patronen te herkennen die door de conditionering van de omgeving opgelegd zijn en die patronen die men zichzelf door deze  conditionering opgelegd heeft die de weg naar de ware jij verhinderen. 

De verbinding van de mens met de elementen kan misschien het duidelijkst omschreven worden door middel van de astrologie.

Elk mens is  verbonden met de elementen. Het meest bekend is de astrologische betekenis van de sterrenbeelden. Wanneer men geboren wordt staat de zon in een bepaald teken. Dit teken geeft aan of  je een ram stier tweeling enz. bent.

Hieruit kun je al  de verbinding met de kosmos het sterrenbeeld en de planeten zien. De planeten hoeven  en staan ook vaak niet in het geboorteteken. Dit maakt dus ook dat ook al zijn er twee mensen op dezelfde tijd en dag geboren toch verschillend zijn.

Deze verschillen hebben te maken met het bewustzijn en de verbinding  van de persoon met de elementen in zijn/haar horoscoop.

Een horoscoop bestaat uit 12 sterrenbeelden. Dit geeft aan dat de mens verbonden is met al deze 12 sterrenbeelden. Ook is de mens verbonden met alle planeten.

Elk sterrenbeeld heeft wat men in de astrologie de heerser noemt een bijbehorende planeet. Zo hoort bijvoorbeeld bij de ram de planeet mars dat noemt men de heerser over dit sterrenbeeld omdat deze het meest domineert qua karaktereigenschappen.

Ook zijn deze sterrenbeelden ingedeeld als vuur aarde lucht en water tekens. De ram is een vuurteken.

Nu zijn wij als mens allemaal verbonden met deze elementen op een manier waardoor wij onze lessen makkelijker leren maar ook die maken dat wij reageren op een bepaalde manier. Het mooiste voorbeeld van deze tijd is de Leeuw en Waterman. In dit voorbeeld komt het aspect  oppositie genoemd waar wij allemaal  mee te maken hebben. De leeuw en de Waterman staan astrologisch gezien in oppositie met elkaar. Dit wil zeggen dat de les er in ligt om een balans te vinden tussen deze twee De leeuw kan men zien als heerser (koning ) en waterman (Vrijheid) mee stromen. Leeuw Vuurteken(inzet) Waterman Lucht teken geeft het anders denken (nieuwe tijd ) aan. Hier dient een evenwicht gevonden te worden.

Gebeurt dit niet kan er te veel vuur (emotie hartstocht etc. escalatie) fanatisme ontstaan.

Teveel lucht geeft te veel denken  (niet voelen strategie angst ) losbandigheid ontstaan.

Dit is heden over de hele aardbol te bespeuren dat er op dit gebied een disbalans is en een nieuw evenwicht noodzakelijk is.

Zodra een mens zich bewuster is/wordt van deze elementen en aspecten in zichzelf en daarnaar handelt, dan kan hij veel makkelijker zijn patronen en lessen leren.

Juist omdat elk mens uniek is ligt dit bij elk mens anders.

Alleen de mens zelf kan dit inzicht verkrijgen door de bewuste keuze een hernieuwde verbinding aan te gaan met zichzelf en de invloed en werking van o.a. deze elementen.

HARTelijk groet    Thea

 

To the English website