Larapinta

nieuwsbrief 30januari 2011

Beste Lezer,

Deze nieuwsbrief gaat over het komende jaar en de energieën die wij kunnen verwachten een grote rol te spelen
Volgens de Chinese astrologie is dit het jaar van het metaal-konijn.
Enkele kenmerken van dit teken zijn: zelfverzekerdheid creativiteit scherpe waarneming koesterende eigenschappen en
familieleven overgevoelig voor veranderingen of negatieve invloeden van anderen oprechtheid verfijndheid gesteld op privacy
gemakkelijk van gedachten kunnen wanneer dit juist blijkt bemoedigend enz.
Door het metaalelement is het een sterke katalysator.
Dit wil zeggen dat de uitwerking van het metaal-konijn een versnelde reactie op roept of los maakt bij anderen.
Welke invloed heeft dit op de mensheid.

Zoals inmiddels iedereen wel weet is de mensheid bezig zich voor te bereiden op een inwijding.
Dit wil alleen maar zeggen voorbereiding op een grotere bewustwording van zichzelf als mens.
Wie en wat de mens is en zich bewuster worden van de consequenties van het eigen handelen en wandelen.
Velen denken nog dat dit in 2012 plaats zal vinden, maar zoals ik er over denk zijn wij deze grens al gepasseerd.
2012 was bedoeld als einddatum wanneer er niet voldoende mensen op deze aarde aanwezig zouden zijn die deze nieuwe energie kon hanteren.
En dit was ten tijde van de Maya kalender nog niet duidelijk of de mensheid dit zou gaan redden.
Helaas voor diegenen die zich voorgenomen hadden om tot 2012 te wachten.Nu is de tijd daar en wij zijn hier als mensheid al jaren op voor bereid.

In dit jaar zullen wij als mensheid sterk geconfronteerd worden met de aspecten van het metaal-konijn.Door zijn katalyserende werking ontkomt niemand aan de uitwerking daarvan. De mensheid wordt gedwongen tot actie en geconfronteerd met het eigen handelen of niet-handelen.
De mensheid leert door deze ervaringen steeds meer op zichzelf en de eigen intuïtie te vertrouwen, ook al wordt dit door anderen tegen gesproken.
Men ziet dit op dit moment overal in de maatschappij gebeuren. Alles wat niet meer van toepassing is voor de mens en een belemmering zou vormen om
verder tot bewustzijn te komen wordt stop gezet.

Ook in de wetten die door regeringen gemaakt zijn komen de zaken niet van de grond wanneer dit niet het belang van de hele mensheid betreft.
Hetzij omdat de mensen het niet meer pikken, hetzij omdat het systeem niet aan de gestelde eisen voor de nieuwe mens voldoet.

Er zullen vele veranderingen plaats gaan vinden in het school systeem.
Men zal inzien dat de huidige manier van leren niet meer voldoet aan de eisen en kwaliteiten van het huidige kind.Er zal meer betrokkenheid en samenwerking met de docenten en ouders gaan komen. Het belang van samenwerking zal voorop staan. Men kan niet meer de verantwoording bij de school of ouder alleen kunnen leggen. Het gaat om de samenwerking en verantwoordelijkheid vanuit een samen delen en de consequenties van de eigen instelling daarin leren dragen.
Er zullen dan ook veel vernieuwingen plaatsvinden in het huidig leersysteem.

Ook in de gezondheidszorg zullen nieuwe ontwikkelingen komen waarin de verantwoordelijkheid ook samen door arts en patiënt gedragen moeten worden.
Men kan niet meer alleen de verantwoordelijkheid van de kwaal bij de arts neerleggen.
Men zal op zoek moeten gaan naar de ware oorzaak en niet alleen de symptomen meer kunnen bestrijden.
Een mooi voorbeeld hiervan is al dat er nu bewuster omgegaan wordt met kalmerende middelen.
Men is er nu van doordrongen dat men dit erg makkelijk voorschreef of zelf gebruik daarvan maakte. Nu wordt hier bewuster door beide partijen naar gekeken. Daardoor ontstaan er in en bij de gezondheidszorg meer mogelijkheden tot nieuwere zienswijzen.
Dit omdat de mensheid zelf meer verantwoordelijk wordt voor zichzelf en de reguliere artsen minder tijd nodig hebben om zich in te moeten dekken tegen allerlei mogelijke processen omdat die mens de schuld alleen maar buiten zichzelf lag.
Er zullen meer nieuwere methoden ontdekt worden die veel problematieken op kunnen lossen van de huidige ziektebeelden die nu nog een raadsel blijken.
Veel zal bekend worden over de fysieke en geestelijke invloed van het huidige menselijke evolutieproces en de gevolgen daarvan op het menselijk lichaam.
Men zal beter uitgerust zijn om daar de mens mee om te leren gaan. De samenwerking tussen alternatief en regulier zal ook sterk verbeteren.
Meer daarover zal in nieuwsbrieven of in de artikelen op de website worden vermeld.

De mensheid dient te leren om zich alleen in het hier en nu bezig te houden en zich te realiseren dat dit het verleden en de toekomst al in zich draagt.

Wat de nieuwe energie betreft.
Er is op 2 februari een grote input van energie die op alleen op de nieuwe manier bij de mens verwerkt kan worden.
Tracht men dit op een oude manier te doen dan wordt de oude manier direct met versnelde reacties bij de persoon teruggebracht.
Dit kan vervelend lijken, we zijn tenslotte allemaal mens, maar des te sneller is de mens door dit oude loslating(stervens)proces heen en kan er op de juiste manier van genoten worden.
Deze maand vinden er 3 van deze energieveranderingen plaats.
De 1e zoals gezegd op 2 februari de 2e op 18 februari en de derde op de 24e februari.
Tegen die tijd is de mensheid klaar om zich in vol bewustzijn aan de eigen taak te gaan wijdden.
Dit wil zeggen klaar om zichzelf uit te leren drukken zonder nog een excuus te hebben dit niet te kunnen.
Klaar om zichzelf te ontdekken in zijn vele aspecten van zijn.

Uiteindelijk zal het doel zijn dat de mensheid inziet dat wat men bij een ander veroordeelt allemaal ook in zichzelf zit.
Wat men er mee doet is een andere zaak. Dat is een kwestie van keuze en bewust-zijn.
Maar daardoor leert de mensheid dat men zelf de keuze heeft om in iets mee te gaan of niet.
Maar men nooit het recht heeft een ander op die keuze te veroordelen.
Doet de mensheid dit en dit is te zien in de vele oorlogen en rampen, dan draagt hij bij tot een dictatoriale staat waar maar één mening geld of één mogelijkheid van uitdrukken is,waar blijft dan de vrijheid en respect voor een andermans leven?.

Misschien zijn juist deze mensen die ons de uitspraak doet onttrekken van onmenselijk of dit zou ik niet doen wel onze grootste voorbeelden om aan te geven hoe flexibel wij zijn.

Wanneer ik naar mij zelf kijk en ik meen te mogen zeggen dat ik behoorlijk bewust van het eigen doen en laten ben, kan ik alleen maar zeggen dat er nog genoeg leerstof in mijzelf aanwezig is zonder dat ik een ander nodig heb mij te vertellen dat dit ook in mij zit.
Het enige wat ik tracht te doen is deze dingen te verfijnen. En wie weet.....ooit zal het helemaal in balans zijn.
Dit is wat ik een ieder in dit jaar van het metaal-konijn toewens.

Er zullen zich veel gelegenheden tot groei en harmonie voordoen.
Het is alleen de keuze hoe wij zelf hier in
staan oh, wat erg of oh gelukkig weer een gelegenheid tot innerlijke beschaving.
Daar zijn wij toe voorbestemd innerlijke vrede en harmonie.
De weg begint bij tevreden zijn met en over jezelf.

Op vrijdag 25 februari zal een avond gegeven worden waarin het samen delen centraal staat over de ervaringen deze maand.
Er zal een meditatie gegeven worden om de opgedane ervaringen en processen daar mee gemoeid zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Ook zullen er vragen beantwoord worden wanneer deze in het belang van alle aanwezigen zijn en samenhangen met dit groeiproces.
Later zullen er cursussen gegeven worden die dit proces kunnen ondersteunen. Meer daar over in een andere nieuwsbrief of via de website.
Opgave voor vrijdag 25 februari vanaf heden. Prijs € 17,50 Tijd: 19.45- 22.15 uur.

Voor nu spreuk van de maand en
HARTelijke groet,
Thea

Het is niet nodig dat je van mij houd.
Ik vraag je alleen maar mij te respecteren
.
T.L

 

To the English website