Larapinta

nieuwsbrief 28 mei 2012

 

Met de Pinksterdagen bijna achter de rug nog even deze nieuwsbrief.

Velen zullen van de extra vrije dagen hebben genoten en er bewuster van zijn geweest hoe belangrijk het is om even een time-out te hebben in deze enerverende tijd.

Zoals ik al in mijn vorige nieuwsbrief aan gegeven heb is er op het gebied heel wat nieuwe energie de wereld ingebracht, waar wij als mensheid mee om moeten leren gaan. Velen zullen gemerkt hebben dat sommige zaken die eerst veel energie kostten, nu veel makkelijker afgaan. Ook dat andere zaken juist weer meer energie kosten dan normaal. Dit alles is een gevolg van de nieuwe energievoorraad die wij als mensheid voor handen gekregen hebben en de uitdaging is aan de mens om te leren hoe met deze energie om te gaan en de definitieve transformatie te laten plaats vinden.

Op dit moment zijn wij met zijn allen op weg om de passage van Venus voor de Zon op 6 juni a.s. te kunnen beleven. Dit is een belangrijke gebeurtenis omdat dit maar eens in de 5126 jaar plaats vind. Dit heeft in de geschiedenis ook vaak te maken gehad met grote transformaties voor de mensheid. Dit jaar is dit zeer belangrijk omdat 2012 de grote ommekeer van niet alleen de mensheid, maar ook in het hele universum er een grote transmutatie plaats vind. En er veel van de kennis die voorheen niet voor de mens beschikbaar was vrijgegeven zal worden.

Zoals velen weten is Venus een van de planeten die sterk betrokken is bij de aarde. De levens daar zijn verder geëvolueerd dan de mensheid en nu is de tijd rijp dat wij als mensheid bewuster daarmee om kunnen leren gaan. Er zullen veel “ontdekkingen”komen die het voor de mensheid makkelijker zullen maken om de weg die men ingeslagen is uit te voeren. Steeds meer mensen zullen, wanneer dit noodzakelijk is, bewuster contact met deze wezens kunnen maken. Deze contacten zullen niet alleen van Venus komen maar vanuit het hele universum. Venus zorgt er voor dat de energie van het hart bij de mens versterkt wordt, maar het blijft de keuze van de mens om daar iets mee te doen. Deze hartenergie zorgt er voor dat de mensheid meer vanuit het hartcentrum kan gaan werken .

Een van de gevolgen daarvan is dat men nog meer open zal gaan staan om samen te delen. Het stimuleert ook de opheffing van de angst om alleen te staan bij de mens. Door deze stimulering krijgt de mensheid steeds meer het besef dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn. Ieder mens wordt zich bewuster van het feit dat hij als mens goed is zoals hij is en dat er geen mens minder of meer is. Juist door alle processen die er de afgelopen jaren tot uitdrukking zijn gekomen heeft de mens kunnen leren dat er maar één ding belangrijk is. Datgene dat je bent en tot uitdrukking brengt. Men kan zijn zekerheden niet meer vinden in materiële zaken. Dit is gebleken door alle onzekerheid op dit gebied. De mensheid is daardoor aardig in de war gebracht omdat eeuwen lang hij zichzelf kon manifesteren via de materiële zaken. Datgene wat nu aandacht vraagt is niet meer het materiële aspect, maar de mens wordt er zich langzaam van bewust dat al deze materie er weliswaar voor kan zorgen dat de zaken makkelijker kunnen gaan. Maar dat de tevredenheid en zekerheid die men als mens nodig heeft, gebaseerd is op een luchtbel die elk moment uit elkaar kan klappen. Dit is wat vele mensen nu de ogen geopend heeft. Nu deze illusie steeds duidelijker wordt is de mensheid bereid meer naar zichzelf te luisteren. Men komt er langzamerhand achter dat datgene waar men al het vertrouwen aan heeft gegeven, in wezen niets waard is. Veel mensen hoor ik nu steeds meer over de innerlijke waarden spreken en steeds meer krijgt men begrip voor situaties van anderen. De mens is wakker aan het worden en er achter aan het komen dat wij allemaal samen zullen moeten werken om deze huidige transformatie op de juiste manier te kunnen doorkomen. Steeds meer ziet men het nut van de eigen individualiteit in en men beseft dat het verschillend zijn van elk mens veel op kan leveren wanneer men dit van elkaar accepteert. Wanneer ik alleen al bij Larapinta zie hoe de mensen veel openlijker over zichzelf spreken zonder zich af te vragen gek gevonden of afgewezen te worden, dan zie je langzamerhand dat men milder en liefdevoller naar zichzelf toe is geworden en men minder maskers op zet. Het geeft de mensen meer innerlijke rust.

Omdat er veel aan verandering onderhevig is en er daardoor veel vragen bij de mensen opgekomen zijn is er door de familie van “boven” gevraagd om een avond te organiseren waarin een channeling zal worden gegeven om in te gaan op de vele vragen die zich op dit moment bij de mensen afspelen. Ook welke effecten er kunnen zijn die er tijdens de passage van Venus en de Zon kunnen ontstaan.

Dit zal zijn op maandagavond 4 juni om 19.30 uur tot ca.22.30 uur (afhankelijk van de vragen).

Er zal deze avond een kunstwerk gemaakt worden bestaande uit de meegebrachte zaken van de deelnemers. Elke deelnemer wordt gevraagd om iets mee te nemen wat van iemand anders gekregen is voor deze avond. Datgene wat men mee brengt zal dus door iemand anders aan de deelnemer gegeven moeten zijn. De deelnemer zal dus bij iemand anders moeten vragen om iets speciaals voor deze avond. De bedoeling is dat iedereen dit zelf plakt of naait aan de rest van de meegebrachte materialen. De betekenis hiervan zal tijdens de avond uitgelegd worden. aan het eind van de avond zal er een helende meditatie door de familie gegeven worden.
Prijs € 25,-
Inschrijven vanaf heden bij Larapinta betaling bij Larapinta of reknr 1890679 t.n.v T.Lagendijk te Nieuwerbrug. Onder vermelding van workshop 4 juni.

HARTelijke groet,

Thea

To the English website