Larapinta

Nieuwsbrief 23 september 2012

Beste Lezer,


De zomervakantie is weer voorbij en het is tijd om weer verdere stappen te ondernemen op de weg naar zelfbewustzijn en uitvoering van de ervaringen en ideeën die in de zomer opgedaan zijn.
Het is een zomer geweest waarin het ritme van deze tijd steeds duidelijker tot uitdrukking is gekomen. Een tijd waarin de mensheid steeds meer de richting ervaart waar hij/zij het best zichzelf in tot uitdrukking kan brengen en zich "thuis"voelt. De mens kan er niet meer omheen wat het diepste van zijn wezen werkelijk wenst. Dit betekent dat het afscheid nemen van oude patronen, situaties mensen, dieren, dingen etc. die deze potentie van zichzelf verwezenlijken in de weg staan of vertragen niet meer mogelijk is. Deze dingen verdwijnen gewoon uit ons leven, hoe men zich ook verzet. Dit niet omdat al deze zaken niet nodig zijn geweest, maar nu in deze tijd dat de mensheid alle afhankelijkheden, normen en waarden leert zien als tijdelijke hulpmiddelen die, zodra de mens sterk genoeg is om daarin de eigen keuze en verantwoordelijkheid te kunnen dragen deze zaken overbodig zijn geworden. Kortom de ui wordt steeds verder afgepelt om dichter bij de kern te kunnen komen. Deze zomer heb ik van veel mensen de klacht gehoord dat het leven zo zwaar of moeilijk is. Veel mensen heb ik ook gehoord dat het leven steeds mooier wordt.
Waarin zit dit verschil nu? Want de wereld is zoals hij is dus voor beide groepen gelijk. Wat maakt het dan dat de een iets als mooi en de ander als zwaar ervaart? Hieruit blijkt duidelijk de erfenis van de mensheid. Zichzelf te verbinden met en zekerheid te halen uit wat uit de buitenwereld tot hem komt en gehechtheid aan materiële zaken. Diegenen die de wereld als steeds mooier ervaren zijn de mensen die bereid zijn de eigen normen en waarden en gehechtheden op te geven danwel te veranderen. Zij zien in dat waar het in het leven om draait niet te vinden is in materiële zaken of aanzien maar dat het een staat van (bewust)zijn is in en van zichzelf.
Ook voor mijzelf is dit een zeer beweeglijke zomer geweest.
Een waarvan ik diep dankbaar ben voor de diepgaande kontakten die ik heb mogen ervaren. In zowel voorspoed en verdriet. Alle aspecten van het leven zijn aan bod gekomen. Afscheid en nieuwe ontmoetingen. Dit is immers waaruit het leven bestaat? Het is de ervaring van dit leven samen delen in al zijn vormen zonder maskers, elkaar wederzijds of wat dan ook niet te veroordelen. Het kunnen accepteren van elkaar ondanks de verschillende zienswijzen. De bevestiging daarin dat het een niet beter of slechter is maar allemaal op hetzelfde neer komt ondanks de "vreemde taal"die men soms voor elkaar spreekt. Bovenal de humor waarmee de taalbarrières benaderd werden.
Dit is wat ik al jarenlang via Larapinta bij de mensen bewust tracht te maken. Zo kan het ook. Dit is de bedoeling van het leven en de opdracht van de mensheid. Wanneer men bereid is alle maskers te laten vallen of erkennen en te investeren in het samen delen en grenzen te verleggen, niet alleen uit eigen belang maar uit respect en in het belang van en voor elk mens of levensvorm dan ook.
Door het afpellen van mijn eigen ui in mijn hele leven en de mensen met mijn ervaringen van dit hele proces een voorbeeld heb mogen zijn om als hulpmiddel te dienen ben ik nu bij de kern aangekomen. Dit houdt in dat er nieuwe wegen zijn te bewandelen en om dit te doen er keuzes gemaakt dienen te worden. Iets waar ik door mijn meesters al langer op ben voorbereidt en getraind. Maar omdat ik deze keuzes niet wilde uit voeren onder het mom van "daar ben ik nog niet aan toe".Of "ja, maar dan zullen er mensen zijn die ik niet meer kan helpen". Ook ik ben aardig geconfronteerd met de beperkingen die ik mijzelf daardoor op legde.
De grootste les lag en ligt in VERTROUWEN en LOSLATEN.
Zoals eerder gezegd in deze nieuwsbrief zijn er twee groepen aan het ontstaan. Een heeft de bereidheid samen te delen zonder persoonlijk gewin voorop te stellen m.a.w. de bereidheid iets in te leveren en de andere groep zet eerst het persoonlijk gewin voorop, is dus wel bereid tot samen delen maar heeft het er niet voor over om daadwerkelijk iets daarvoor in te leveren. Door dit verschil van bereidheid in samen delen gaan die zaken die niet meer bij de door de mens zelf gekozen weg passen, tegen staan en ontbreekt de energie om daar nog in te investeren. Het is meer een niet eens meer weten wat menselijkerwijze geweten kan worden. Veel zie ik dat, vanwege het hele proces waarin wij als gehele mensheid zitten, dat men steeds sterker op de buitenwereld de eigen leerprocessen projecteert en men vergeet dat die zelfde buitenwereld ontstaan is door medewerking van ons eigen handelen of niet-handelen. Men ziet niet eens meer dat men dit doet. Steeds meer vlucht men uit het hier en nu.

Om bij mijzelf terug te komen. Ik ben het afgelopen jaar geschrokken van de toegenomen afgeslotenheid bij de mensen.De afgeslotenheid naar zichzelf, dus ook naar anderen. Dit als gevolg van het masker op te houden naar de buitenwereld in plaats van te laten zien hoe men op dit moment handelt of niet in overeenstemming met zijn ware wezen Ik kan niet eens meer spreken van onwil. Ook dat men zo weinig bereid is moeite te doen wanneer er ergens om gevraagd wordt.
Als voorbeeld noem ik dan mijn vraag om een reactie te geven van de mensen over wat de Tai Chi 13 voor hun gedaan heeft. Dit om te trachten dat er een vergoeding vanuit de zorgsector gegeven kan worden. Juist omdat dit dan voor iedereen toegankelijk, dus betaalbaar kan blijven. Ook voor de minder draagkrachtige mens. Het aantal reacties over de meer dan 130 personen zijn er 12 geweest. Waarvan nog enkelen die al lang niet meer meedraaien.

Dan vraag ik mij af "waar doe ik dit voor"? Het interesseert de mensen zelf niet eens om welke reden dan ook. Ik kan mijn tijd beter in mijzelf investeren. Een hoog bedrag vragen en maar met de mensen meepraten in wat ze willen horen. Maar zo zit ik niet in elkaar.
Wanneer ik dan zie dat zelfs mensen die beter weten dit doen als gevolg omdat zij niet bereid zijn het eigen masker op te geven of zich iets meer in te spannen zinkt af en toe de moed mij in de schoenen en wordt daar verdrietig om.
Dit alles heeft mij sterk aan het twijfelen gebracht en heb mijzelf ernstig afgevraagd of ik mijzelf dit verdriet wil blijven aandoen. Deze prijs er nog voor wil betalen. Het antwoord is deze zomer steeds duidelijker geworden. NEE.
Maar deze keuze heeft dus ook effect op Larapinta. Daar moest ik ook een oplossing voor zien te vinden. Juist omdat Larapinta een centrum voor bewustwording en ontwikkeling is op deze tijd afgestemd en ik getraind ben om de mensen daarin te kunnen ondersteunen. Toen viel het laatste puzzelstukje op zijn plaats.
Dit was de les in VERTROUWEN en LOSLATEN. Iets wat mijn familie boven steeds aan gaf.
Ik heb dan ook besloten om niet meer te investeren in diegenen die er toch niets mee wensen te doen. Ik verzoek dan ook een ieder die geen zin heeft om zichzelf te ontwikkelen naar een ander adres te gaan omdat ik gewoon geen zin meer heb zaken te blijven herhalen die men zelf kan oplossen of geduld op te brengen wanneer men niet te horen krijgt wat men wenst te horen. Daartoe zijn er voldoende hulpverleners die zich daarmee op wensen te houden maar niet in de lijn van Larapinta ligt. Bij Larapinta draait het nog steeds om kwaliteit en niet om kwantiteit. Larapinta heeft een hoog kwaliteitsniveau wat inhoud dat men daardoor sneller tot bewustwording kan komen.
Taak van Larapinta was dat er een verbinding gelegd kon worden tussen de ziel (het Zelf)en persoonlijkheid. Dan pas kan de mens gaan worden waar hij toe bestemd is en leren bewust deze verantwoordelijkheid te gaan dragen. Dit proces loopt voor de hele mensheid tot december door. Dan is een ieder mens in staat om met deze verantwoordelijkheid om te leren gaan en deze verbinding in zichzelf verder te gaan ontwikkelen. Elk op het eigen niveau. De mens is zijn verbinding met de natuur(lijke) elementen vergeten.
De enige manier om dit weer te kunnen herstellen is om zich weer bewust te worden van de wisselwerking tussen mens en de natuur(lijke) elementen.
Al deze elementen bestaan immers ook in de mens zelf. De Tai Chi 13 werkt al vanuit deze omgang met de elementen. Om deze te stabiliseren in de mens. Vuur Aarde Lucht Water en Metaal.
Lees meer hier over op de website van Larapinta: De nieuwe fase van de mens.

De taak van Larapinta is nu om diegenen die deze integratie verder willen ontwikkelen daar in verder te ondersteunen om deze (her)nieuwde en vergeten fase van de mensheid als een wegwijzer te dienen en daarmee (nog) bewuster om te gaan.
Daardoor is het nu noodzaak dat de wisselwerking tussen deelnemer/cursist en Larapinta op een evenwichtiger niveau komt te liggen. Dus het bewustzijn dat men zelf de verantwoordelijkheid draagt voorde keuze om het hart of persoonlijkheid te laten spreken. Dat men uit respect voor zowel Larapinta als de mede cursisten de persoonlijkheid maar even thuis laat. Dat is moeilijk genoeg maar niet onmogelijk voor diegenen die dit ook willen. Het is daarom alleen al belangrijk dat door dit hogere energieniveau wat daar uit ontstaat de mensen niet verstoord zullen worden door iemand die deze energie (nog) niet kan of wil dragen dus is het voor beide partijen beter afscheid te nemen.
Samen gevat wil dit zeggen dat iedereen die er echt voor wil gaan welkom is. Of dit nu voor de Tai Chi 13 een workshop, consult, weekend etc. is. Maar voor diegenen die een leunfunctie verwachten of gewoon als even een avondje bezigheid zoeken is Larapinta niet meer het juiste adres. Men zal gemotiveerd dienen te zijn. En de eigen energie in het belang van de groep niet dominant aanwezig te laten zijn En dat houdt nu eenmaal confrontaties met jezelf in. Wanneer dit niet lukt zijn kun je privéles krijgen.
Zelf zie ik dit als een periode waarop ik mijn verdere keuzes zal gaan bepalen voor de toekomst.
Dan komen wij nu eindelijk bij het programma uit.
De Tai Chi 13 start op dinsdag 25 september en donderdag 27 september 2012
Meditatief wandelen vanuit een mandala-ervaring. Zaterdag 13 oktober
Beginselen van de Nieuwe Tijd Weekend zaterdag 1 en zondag 2 december
Verdere activiteiten zullen via de website bekend worden gemaakt.
Inschrijven vanaf heden per mail of op dinsdag 18 september bij Larapinta tussen 18.30 en 20.00 uur.
Vanwege een wachtlijst voor bepaalde lestijden van de Tai Chi 13 en de helaas toegenomen makkelijke omgang met het niet nakomen van de aangegane verplichtingen kan er geen plek worden gereserveerd en is inschrijving op volgorde van binnenkomende betalingen.
De prijzen zijn Tai Chi 13 cursus van 10 lessen € 77,50
Meditatief wandelen € 95, -
Weekend € 395,- op basis van 2 pers. Kamer
Betaling onder vermelding van cursus, dag en tijd op rekening
1890679 t.n.v. T.Lagendijk te Nieuwerbrug
IBAN NL 09 INGB 0001 8906 79
Verdere informatie over de programma's is te vinden op de website www.larapinta.nl
Ik hoop dat ik weer veel bekende en onbekende gezichten mag ontmoeten.

Diegenen waar het tijd voor is om elders hun weg te vinden wil ik bedanken voor het vertrouwen dat zij in Larapinta gehad hebben.


Rest mij nog een spreuk:

Blijf niet langer staan

Wanneer het tijd is om te gaan


HARTelijke groet,
Thea

To the English website