Larapinta

Nieuwsbrief 1 mei 2012

Beste Lezer,

In deze nieuwsbrief twee artikelen.

De eerste gaat over de huidige inzichten die wij voor de definitieve ommekeer op 20 mei nog kunnen bijstellen op het gebied van hebzucht.
Het tweede artikel gaat over de DVD vertoning Janny's verhaal.


Hebzucht

Veel is er te vertellen over de mens en zijn gedrag. Één van deze gedragingen die in deze tijd de mens confronteert met zichzelf is hebzucht.Of dit nu is op het gebied van materiële zaken of op het gebied van de emoties is niet belangrijk.Het gaat er om dat de mens dit aspect in zichzelf onderzoekt. Er wordt maar al te gemakkelijk gezegd "oh dat heb ik niet" of er wordt onmiddellijk de verzachtende factor ingebracht van "ja, dat was ik, maar nu heb ik dit veel minder". Waar het hier om draait is niet te oordelen over goed of kwaad of af te wegen tussen veel of minder. Je doet het of je doet het niet. De hoeveelheid maakt niet uit. Zet de weg niet open naar nog meer illusies, er is altijd wel een reden te vinden waarom men iets doet. Maar is deze reden de waarheid?. Vaak hoor je mensen zeggen “dit heb ik niet gewild”. Hoe kan er dan iets gebeuren dat men zegt niet te willen?. En daar ligt dan de grote opdracht voor de mens. Hij dient zich bewuster op te stellen in woord en daad. Wanneer een mens zich bewust is van zichzelf weet hij dat hij bestaat uit energie en deze energie de richting volgt die de mens er aan geeft. Maar dat kan alleen maar juist gebeuren wanneer de mens zich bewust is van zichzelf in of liever gezegd met al zijn aspecten. Het draait er niet om of iets goed is maar dat het bewustzijn van woord en daad overeen komen met wat en hoe de persoon op dat moment is. Als voorbeeld geef ik iemand die een bepaalde uitspraak doet. Op het moment dat er medestanders over deze mening zijn, blijft de persoon in kwestie in harmonie. Is er echter iemand die een andere mening heeft of een dieper inzicht over de kwestie, dan zie je vaak het patroon op treden van, “ja, zo bedoel ik het ook”of “nee, zo bedoelde ik het niet”. Vaker zelfs nog dat er geschermd wordt met “je begrijpt het (of mij) niet”.De persoon in kwestie raakt dus in disbalans. Dit heeft niets te maken met het weerwoord dat hij krijgt of met onzekerheid. Het is alleen een kwestie van waar de mens op dat moment staat en hij zichzelf niet juist ziet. Het patroon dat dan vaak optreedt, is frustratie naar zichzelf of de reflectie naar de ander. Al naar gelang het (bewustzijn)niveau waar de mens staat. De mens kan niet anders wanneer hij eerlijk naar zichzelf kijkt, zeggen dat hij op dat moment een onbewust aspect in zichzelf tegen is gekomen waar hij mee aan de slag kan gaan. Doet hij dit niet zal hij gegarandeerd deze aspecten veelvuldiger tegen gaan komen. Net zolang tot hij ze heeft geïntegreerd in zichzelf. En daar op zoek gaat om bewustzijn in het hoe en waarom te verkrijgen. Al snel zal hij er achter komen dat deze onprettige gevoelens te maken hebben met het eigen zelfzuchtige gedrag. De mens verwacht een bepaalde reactie in een situatie. Wanneer blijkt dat deze niet overeen komt heeft de mens twee keuzes. A: de reactie integreren als een leerproces voor zichzelf of B: het leerproces afwijzen en de hebzucht in zichzelf ontkennen. De mens is van nature ingesteld op het besef dat alles er is. Alleen is de mens door ervaringen van eeuwen vergeten ook aan de ander te denken. De mens heeft zichzelf de illusie aan geleerd dat hij dit doet. En natuurlijk doet de mens dit ook. Alleen, nu wij verder op het evolutiepad zijn gekomen, wordt er aan de mens gevraagd zijn energieën doelgerichter en bewuster te gebruiken. Dit houdt in dat elke handeling die men doet, men er zich bewust van is wat de werkelijke motivatie is en wat de consequenties zijn. Niet alleen voor zichzelf, maar ook de effecten die het heeft op de medemensen. De hebzucht waar ik het nu over heb is een hoedanigheid die men bewust dient te hanteren zonder de medemens daar in te kort te doen of mee te belasten. Hoe ziet deze hebzucht er uit? Als mens heeft men bepaalde verwachtingspatronen. Wanneer deze niet worden beantwoord dan wordt een mens ontevreden wat zich o.a. in het bovenstaande voorbeeld af kan spelen. De mensheid heeft zichzelf aangeleerd om zich aan de zogenaamde normen en waarden van de maatschappij aan te passen. Vaak ten koste van de eigen noodzakelijke behoeften ofwel het eigen zelf. Men dient zich er bewust van te zijn dat elk mens op deze aarde is om elkaar te ondersteunen. Er is geen mens dat zich aan deze wet kan onttrekken. De mensheid is een eenheid in verscheidenheid. En juist in deze verschillen liggen de ondersteunende punten waarop wij elkaar verder kunnen helpen. Mits……..de mensheid naar elkaar luisteren wil en de eigen tekortkomingen kent en accepteert zonder enig oordeel. Elk mens heeft de eigen behoeftes meegenomen die men in dit leven nodig heeft. Dit ter ondersteuning om de leerprocessen makkelijker te kunnen ondergaan. Deze behoeften zijn afgestemd op iedere individualiteit en graad van ontwikkeling. Omdat de mens zichzelf lang heeft aangepast aan maatschappelijke rollen die door sommige mensen ooit zijn uitgevonden en goedgekeurd, is hij vergeten wat deze werkelijke en eigen behoeften zijn. Dit is een van de redenen waarom de mensheid is doorgeslagen in hebzucht. Stel je voor, wanneer je iets niet hebt en je bent ontevreden, dan ontstaat er een tekort. Wanneer dit tekort te lang blijft voort duren dan moet dit aangevuld worden. Een simpel voorbeeld. Wanneer een mens dorst heeft en niet te drinken krijgt dan zal deze mens alles er voor over hebben om maar iets te drinken te krijgen. Zolang de mens niet in deze situatie verkeerd, zal hij zeggen dat hij dit of dat nooit zou doen om iets te drinken te krijgen. Maar op het moment dat die mens in een soortgelijke situatie komt wat doet hij dan? Dan komt de ware aard in de mens naar boven en zal hij er achter komen dat zijn grenzen vele malen ergens anders liggen dan dat hij dacht. En dit is wat er in deze tijd gaande is. Elk mens wordt er toe aangezet om te leren het onderscheidt te kennen tussen de ware levensbehoeften en die behoeften die uit hebzucht ontstaan zijn. Immers, een mens wat ooit dorst heeft gekend, zal zorgen dat hij nooit meer zonder water komt te zitten. Maar waar ligt de grens? 10 flessen voor zichzelf, of… samen delen. Een ander voorbeeld is de behoefte aan aandacht. Wanneer de mens deze behoefte niet erkend zal hij zich steeds meer hebzuchtig gaan gedragen en ongepast ruimte innemen van een ander. Dit heeft vaak als gevolg dat men genegeerd of afgestoten wordt. Wanneer men daarin de eigen hebzucht niet erkent dan voelt men zich afgewezen of, sterker nog, de ander deugd niet. Waar ligt de grens van hebzucht of daadwerkelijke behoefte?. Aan de mens zelf dit te onderzoeken. Voor de onderzoekers een korte lijst waarin men de hebzucht kan vinden: Emotie, aandacht, gericht zijn op anderen, de beste willen zijn, zich slachtoffer voelen, de wijsheid in pacht denken te hebben, alles denken te weten, te kwetsbaar denken te zijn, verwachtingen hebben, alles vergelijken, zich druk maken over anderen, steeds weer vertellen dat men vanuit het hart leeft, vriendelijk zijn wanneer men dit eigenlijk niet wil, boosheid niet verwoorden of tonen, menen dat je meer of minder bent dan ieder ander.
Ik wens iedereen een prettig onderzoek toe.

Kom ik aan een ander onderwerp welk indirect met deze hebzucht in verbinding staat.
Iemand die geleerd heeft deze hebzucht in evenwicht te brengen en te beheersen.

Velen van de lezers kennen Janny Hamoen als medecursiste of van een van de weekenden of bijeenkomsten. Vanuit een negatief zelfbeeld heb ik haar zien groeien naar een persoon die er zelfs nu in haar meest moeilijke fase voor iedereen is en alle hebzucht van zichzelf heeft (h)erkend, afgeschud en leeft zoals zij in wezen is. Niks meer niks minder. Waardoor zij een voorbeeld is geworden voor anderen. Zij leeft het leven zoals het bedoeld is.
Janny is, zoals velen weten, aan haar laatste stukje levensfase op deze aarde aangekomen. Er heeft een stuk over deze ervaring van haar laatste levensfase in het NRC gestaan en is ook te lezen op de website van Larapinta onder het stuk Janny ’s verhaal. Ook is er een DVD gemaakt bij het VU medisch centrum Capalca waarin Janny haar verhaal doet en als case wordt gebruikt voor o.a. de spirituele zorg scholing voor verpleegkundigen. Ik heb de eer deze DVD van Janny’s verhaal te mogen vertonen aan het publiek. De manier waarop Janny haar verhaal vertelt en op een simpele manier uitdraagt en daarmee de vele taboes die er zijn op dit gebied heeft weten te doorbreken, is er een die aansluit op de nieuwe manier van sterven in dit tijdperk, maar ook de manier waarop zij verteld haar leven te leven en te accepteren in en met al zijn verschillende hoedanigheden. Ik ben daar diep van onder de indruk en kan alleen maar zeggen. Zo is het leven bedoeld. Janny toont aan de mensen dat het niet alleen maar woorden zijn. Zij leeft haar leven in kwaliteit, zo kan het ook.
Het is Janny’s wens dat een ieder daar iets uit kan leren om het leven te leven zoals het bedoeld is. De toegang voor de DVD is gratis. Het is Janny’s wens om donaties voor het kankeronderzoek te gebruiken. Er zal dan ook een bus staan waarin een vrijwillige bijdrage kan worden gedaan. De opbrengst zal aan Janny zelf of wanneer zij er niet meer is aan haar man Theo gegeven worden zodat vanuit de eigen titel deze donaties kunnen worden overgedragen aan het Kankerfonds om zodoende te benadrukken dat haar leven niet voor niets is geweest en een vruchtbare bodem is die een ander verder kunnen helpen.

De DVD zal worden getoond op woensdag 9 mei om 19.30 uur.
Entree vrij.Donaties voor Kankerfonds Heel Welkom. Opgave vanaf heden bij Larapinta.
Wegens beperkt aantal plaatsen is opgave vereist.

Tot slot nog een korte spreuk.

Hij die leeft zal stralen als een zon
Hij die het leven voorbij laat gaan
Zal altijd vragen waarom.

HARTelijke groet,
Thea

To the English website