Larapinta

keuzes vanuit het hart

Beste Lezer ,
 
Keuzes en verantwoordelijkheid
In de nieuwsbrief van maart 2017 heb ik het over de keuzes van uit het hart gehad.
In de tijd er na zijn wij geconfronteerd met de mogelijkheden die zich voor deden wanneer wij deze keuze bewust gemaakt hadden. De zaken die wij als plaatje met ons mee droegen en onmogelijk achtten werden getoond mogelijk te zijn. Mits….en dan zeg ik mits… men bereid is de verantwoordelijkheid te dragen en aan de aspecten te werken die opgeruimd dienen te worden wat met de oude trauma’s en patronen te maken heeft.
Velen menen dat het bewust er van zijn al voldoende is en het maar op zijn beloop te laten. Dit is een oud patroon waar wij elkaar als mensheid nog steeds in ondersteunen uit angst om een definitieve en onjuiste keuze te maken. 
Veel hoor ik wanneer ik dit bij de mensen in de praktijk benoem het welbekende antwoord dat geen keuze ook een keuze is. Maar daar zit nu juist de valkuil. Dit heeft lange tijd zo gewerkt maar geldt nu niet meer.
Het is nu puur vluchtgedrag om de verantwoordelijkheid niet te hoeven dragen. Dit vaak uit een oude angst of trauma uit een ver verleden maar men weet diep van binnen dat dit niet meer klopt. Anders zouden de mogelijkheden niet getoond zijn dat het anders kan. Wij zullen alleen zelf de keuze dienen te maken en niet meer kunnen over laten aan een ander. Ieder mens op deze aarde is daar onderhevig aan en kan daar niet meer aan ontkomen. Tracht men dit wel te doen in die zaken waarin men bewust de keuze ontloopt dan zal het gevolg daar in ook  het resultaat beïnvloeden en kan men meer zaken verliezen dan men lief is. 
Ik geef dit aan omdat de aarde en dus ook mensheid in een zeer kritiek stadium zit die bepalend is voor de toekomst. Alle hulp is noodzakelijk en er wordt druk uit geoefend op elk mens de keuze en verantwoordelijkheid op te pakken omdat dit niet alleen voor  onze planeet  en mensheid grote gevolgen heeft maar ook voor vele levensvormen buiten ons zonnestelsel. 
Weet dat de beloningen groot zullen zijn voor een ieder die de moed heeft de verantwoordelijkheid op te pakken en zijn contract na leeft waarom hij in deze tijd op aarde gekomen is. Wij als mensheid zijn afhankelijk van elkaar en onderling verbonden om elkaar in dit proces te ondersteunen zodat het zo min mogelijk
“ rimpelvorming” geeft. Maar dan dienen wij wel eerst de keuze gemaakt te hebben er voor te gaan en daarnaar te handelen. Automatisch wordt men dan ondersteund in de te verrichten handelingen. Heb vertrouwen hoe lastig dit soms is in deze tijd waarin een ieder door de grotere druk geneigd is alle oud zeer bij de ander te projecteren. Erken gewoon elke emotie of gedachte en deel ze. Luister naar elkaar en doe wat jij te doen hebt.
Vele zielen die de keuzegemaakt hebben worden op dit moment belemmerd in de uitvoering van het werk door diegenen die de keuze weigeren te maken. Dit duurt nog maar enkele weken waarin de belemmeringen duidelijk naar de persoon of personen die dit weerhouden duidelijk gemaakt zullen worden en daar de inzichten in zullen krijgen. Dit kan via situaties confrontaties dromen etc. naar de betreffende betrokkenen duidelijk gemaakt worden. Veelal zullen zij de moed hebben om dan de keuze te maken die nodig is om verder te kunnen. Indien dit niet zo is zullen diegenen die niet gevlucht zijn alsnog een alternatief plan krijgen om de dienstbaarheid en samen delen uit te kunnen voeren. 
Weet dat dit daarom voor elk mens een heftig proces is en iedereen door de angsten heen moet breken en alles in het bewustzijn krijgt van de consequenties van wel of geen keuze maken. Er is geen mogelijkheid meer om deze uit te stellen. Dit is waar de mensheid nu in zijn geheel door heengaat. Het verwerken van wat de consequentie van ja of nee keuze maken is. Er is geen weg meer terug anders dan voorwaarts of verdere achteruit gang . Realiseer dan ook dat elk mens nu met afscheid verdriet loslaten enz. te maken heeft omdat men zich realiseert  dat niets meer hetzelfde zal zijn. Heb dus mededogen met elkaar en vergeef diegenen die de moed niet hebben en weigeren de eigen keuze te maken. Zij krijgen het moeilijk genoeg wanneer de resultaten zichtbaar worden en er geen mogelijkheid meer is deze op de makkelijke manier te herstellen. Wij allen hebben door het proces geleerd dat het ego verblindend werkt of wij dit bewust zijn of niet. Spreek daarom openlijk over de dilemma’ s de komende weken. Wie weet geef je de ander de moed om in te zien dat dit “spel met zichzelf” niet meer gespeeld kan worden en is er weer een win-win situatie ontstaan.
Het klinkt misschien allemaal heftig maar de ernst van de situatie vereist dat dit naar buiten gebracht dient te worden. Juist omdat deze planeet en mensheid een prachtig bloeiende tijd te wachten staat wanneer wij allen de schouders er onder zetten. Samen delen in liefde licht en kracht voor ieder levend wezen is mogelijk en nu al in veel situaties zichtbaar aan het worden. Vertrouw op jezelf en zie de waarde-volheid van jezelf. Gun jezelf het beste en ga er voor ondanks belemmerende schuldgevoelens . weet dat wanneer jij handelt vanuit het Hart het niet verkeerd kan zijn. Onmogelijk , wat een ander ook zegt. Durf te staan voor de eigen waarheid maar laat de ander ook  het respect de eigen waarheid te leven. Zie je dat dit niet vanuit het hart maar ego komt heb dan de moed afstand te nemen of juist even de dialoog aan te gaan. Zorg dat jij zelf weet alles er aan gedaan te hebben een win-win situatie te creëren meer kun je niet doen. Investeer in die zaken en personen wa arin dit mogelijk is en laat de rest gaan hoe moeilijk dit ook kan zijn. De beloningen die er tegen over staan zullen de pijn verzachten.
In Liefde vanuit het Hart gesteund door het Licht
Thea
 
Het verschil tussen keuze of geen keuze maken is simpel
De weg van het ego of de weg van het Hart 
Onbewust Over (het)Leven of Bewust Leven
T.L
 

 

To the English website