Larapinta

Keuze vanuit het hart

Beste Lezer,

Deze week weer een nieuwsbrief met de informatie over wat er de afgelopen en komende week  belangrijk is te weten.
Zoals we allemaal weten zitten wij in een grote veranderingsfase met veel heel veel nieuwe mogelijkheden. Om hier gebruik  van te kunnen maken dienen wij ons energielevel zo hoog mogelijk te houden.
Dit houdt in dat alles maar dan ook alles dat onze energie verlaagd en waar men zich bewust van is afstand van genomen dient te worden.
Omdat wij als mens de vrije keuze hebben kan men pas dan de hulp verkrijgen wanneer wij de keuze gemaakt hebben.
Omdat wij dit moment in een recessie periode zitten om al deze oude overlevingsenergie los te kunnen laten om werkelijk tot even te komen zijn de uitdagingen er op gericht om de oude patronen te (h)erkennen  en daar anders mee om te gaan. Diegenen die de oude macht -en ego situaties in stand wensen te houden zullen alles op alles zetten om diegenen die de eigen taak en licht wensen in te zetten voor de gehele mensheid te weerhouden door oude situaties op te roepen en te manipuleren.
Het lastige is dat dit op een zo’n subtiele manier gebeurt dat men dit niet of nauwelijks herkent. Het speelt zich op het mentaal, emotioneel en/of fysieke gebied af en heeft de bedoeling dat het ego gevoed wordt in plaats van de ziel.
Laat ik een voorbeeld van mijzelf noemen.
Wetende dat mijn keuze te leven vanuit het hart is en ik dit ook doe heb ook ik min ego en uitdagingen daar in. Na een week vol informatie over mijn uitdagingen van oude patronen en keuzen waar ik voor zou komen te staan  voelde ik dat er op sommige gebieden duidelijk de voorkeur lag bij mijn ego om een situatie in stand te houden omdat de angst te verliezen zeer groot aanwezig was. Na deze angst ten volle te beleven en toe te staan kreeg ik van mijn meesters de voor- en tegens van wat dit met mij en andere betrokkenen deed. Ook het feit dat de andere betrokkenen de eigen waarschuwingen kregen op een heel bijzondere manier maakte dat gezien deze manier van “ ingrijpen” voor mij altijd het teken zijn geweest dat diegene de keuze moet maken ego of ziel maakt niet uit maar is definitief. Tijd kan niet meer uit gesteld worden i.v.m. het goddelijk plan. Dit maakte dat ik hoe moeilijk en lastig ook ik  mijn keuze maakte voor mijn hart te blijven gaan ondanks dat dit grote gevolgen voor mijn persoonlijke leven kan hebben. Juist omdat de ervaringen en motivatie moeilijk uit te leggen zijn bij de betrokken personen  zolang zij geen bewuste keuze vanuit het hart gemaakt hebben omdat zij de oude situaties en ervaringen niet wensen los te laten. De wetenschap dat het een universele wet is dat de vrije wil niet mag worden aangetast  maar er pas hulp voor diegenen kan komen die de keuze gemaakt hebben maakte het extra lastig. Ik  bleef hangen  in de zo bekende half/half keuze. Pas toen ik door middel van dromen en verdere informatie zag welk een schade ik naar mijzelf en daardoor ook de anderen aan deed  kon ik 100%  accepteren dat dit juist was en niet meewerkte aan de ondergang van de betrokkenen.  Uiteraard waren de reacties vanaf die kant gericht  naar de situaties uit lokken die oude uitdagingen en patronen van mij op riepen maar door de rust die er ontstaan was en wetende dat ik mijzelf heel veel nutteloze energie bespaarde en daarmee het bij de ander kon laten als steun in de rug om makkelijker de effecten en consequentie van keus voor hart  of ego te kunnen ervaren.
Tot zover dit voorbeeld omdat mijn meesters de noodzaak aangaven dit te delen omdat de gehele mensheid met deze ervaringen en verwarringen te maken heeft en men zodoende meer durft te vertrouwen op de stem van het hart . ook al lijkt dit nog zo onlogisch.  Weiger te denken dit is de enige optie om de verwarring zo klein mogelijk te houden . Zorg dat je woorden en daden op één lijn liggen dan gebeurt het juiste.
Vertrouw er op dat  alles mogelijk is wanneer je vanuit het hart leeft.


In Liefde Licht en Kracht wens ik jullie  het Vertrouwen dat alles mogelijk is .

Thea

 

‚Äč

To the English website