Larapinta

Ik hou van mij

Beste Lezer,

Deze nieuwsbrief sluit aan op de laatste twee  nieuwsbrieven.

Het leer proces en inzichten die de keuzes die daardoor ontstaan zijn te kunnen maken loopt nu ten einde.
De fase van houden van jezelf op de juiste manier en daar voor staan ongeacht de consequenties.
Je bent het waard.

We hebben geleerd en zijn situaties tegen gekomen die een hulp zijn geweest om een klein beetje de mogelijkheden van het eigen functioneren en dus groei hebben laten zien. Bovenal om meer van onszelf te houden en accepteren dat wij het echt verdienen gelukkig te zijn.
Zowel angst en verwarring over de nieuw opgedane ervaringen zorgen er voor dat wij een hernieuwde visie over het eigen leven dienen te maken maar daardoor de consequenties beter kunnen inschatten die de te maken keuzes makkelijker maken. Ieder mens op deze aarde heeft ervaringen gekregen die een tipje van de sluier opgelicht hebben betreffende zaken van het hart. Niemand kan om deze gevoelens heen ondanks dat het ego de neiging heeft om twijfels te zaaien.
Het belangrijkste is dat men er van doordrongen is dat men in de eerste plaats van zichzelf dient te houden. Hou van jezelf en weet dat dit de enige manier is om de juiste  keuzes te kunnen maken.
Velen menen nog dat men de keuze uit kan stellen. Niets is minder waar.
De uitdagingen doen zich volop voor die een korte termijn bevrediging op kunnen leveren en passen in het oude zelfbeeld, maar zullen niet blijvend zijn en men blijft dan in de vicieuze cirkel van het (ego)denken  zitten.
Deze mensen zullen ,omdat zij geen gehoor geven aan het hart om welke reden dan ook, dus oordeel niet, niet verder in dit leven komen dan waar zij nu staan. De grote illusie is dat men meent later weer de schade te kunnen herstellen van het bewust niet luisteren naar wat het hart zegt. 
Ik heb het niet over de onbewuste processen maar de bewuste ontkenning van het zuivere weten.
Juist omdat er veel ogenschijnlijk tegenstrijdige ervaringen plaats vinden in een ieders leven. Laat de keuze die je maakt niet komen vanuit angst of eerdere ervaringen en trauma’s maar puur vanuit de ervaring uit het hart. Puur vanuit het houden van jezelf. Wij kunnen alleen de juiste keuze maken wanneer wij alles open durven laten en vertrouwen hebben in zowel leven als dood.
Weet wat goed is voor jou wat je wensen en dromen zijn. Jouw weten heeft je hier je hele leven al op voor bereid en nu is de tijd aangebroken om jezelf als mens te durven laten zien ongeacht de mening van anderen. Ongeacht de eigen bedenkingen, normen en waarden. Geef het leven een kans zich te laten ontwikkelen zoals het voor jou het beste is en de hoogste waarde volheid van jou als mens recht zal doen.
Het enige dat er voor nodig is, is het luisteren naar je hart en van je zelf houden.
Dan kan het onmogelijke mogelijk worden.
Dit is geen eenvoudige les voor ons als mensheid.
Het betekent de erkenning dat wij het niet weten maar wel de weg durven bewandelen van het onbekende . De weg van alles of niets. Leven of dood. Waaruit het leven bestaat.
Kiezen wat jouw hart je in geeft zonder wikken en wegen en er voor gaan dus loslaten wat het hart weerhoud van leven. 
Vertrouw en zorg dat je jezelf wanneer je in de spiegel kijkt, bevestigt dat je de moeite waard bent wetende dat je er alles aan gedaan hebt en de volledige verantwoordelijkheid genomen hebt om het juiste pad voor jou bestemd gekozen hebt, om jouw hoogste kwaliteiten tot uitdrukking te brengen en daardoor de medemens automatisch de moed geeft  in moeilijke keuzes door te zetten. 

Ik hou van mij
Die ik ben
En erken
Dat alleen het hart
Kan begrijpen
de ware betekenis
Van de woorden
uit gesproken door een ander mens
in elke taal
Ik Zie Jou 
Wat is er nog meer 
Waarvan ik leer
De toegevoegde waarde
In het ik hou van jou.
En wordt het pad verder geopenbaard
Is dat niet de moeite waard?

Van HART tot HART
Thea

To the English website