Larapinta

Gedicht;Emoties;Eenzaamheid bestaat niet

Beste Lezer,

Ik start deze nieuwsbrief met een gedicht gericht aan jou persoonlijk ter herinnering aan die jij maar wij allen zijn.
Het werkt diep op de ziel in ter ondersteuning in de processen van deze tijd.

Het is niet de eenzaamheid
Het is niet het alleen zijn
Dat ik vrees
Het is het afgesloten hart
Dat zet ons apart
Het is het venijn 
Van ingehouden emoties
Dan is het toch logisch
Al dat verdriet
Dat men je niet ziet
Kijk naar elkaar
Durf te erkennen
Ik moet er aan wennen
Ja, het is waar
Ik hou van jou
En jij van mij
En heel misschien
Gaan wij elkaar dan weer zien
Op een andere manier
Met plezier en vertrouwen
Omdat we durven houwen
Van elkaar
Want dat is zeker waar
We kunnen niet zonder elkaar
Handel en wandel zoals je echt bent
Zoals we elkaar eens hebben gekend
Wees jezelf trouw
En weet ….dat ik van je hou.
Thea

Het  belang van emoties :

Een van mijn taken in dit leven was om te helpen de emoties op deze aarde zoveel mogelijk in balans te brengen zoals zovelen over de hele wereld . Het laatste jaar werden deze emoties zo heftig dat ik  er verbaasd over was. Aan de ene kant wist ik dat dit nodig was maar aan de andere kant kreeg ik mijn twijfels. Wat was er met mij aan de hand?
Tot er een gebeurtenis plaats vond en mijn antwoorden op veel vragen daar over kreeg. 
Vlak voor de storm dit jaar wist ik dat er weer een energiegolf vrij zou komen en men had mij voorbereid dat dit zeer heftig kon zijn omdat de afgesloten gebieden op emotioneel gebied in de mens daardoor in 1e instantie heftiger zouden zijn en de gevolgen van deze ontlading niet zonder gevolgen zouden zijn in de wereld om de mensen duidelijk de consequenties en effecten van de ingehouden  emoties op de omgeving te laten zien.

Zelf wist ik dat een vriendin van mij ook  in haar omgeving te maken zou krijgen met bepaalde omstandigheden veroorzaakt door weggedrukte emoties van derden en invloeden vanuit de omgeving .Ik vroeg om hulp bij haar broer met de bedoeling de energie samen te bundelen en zo de schade voor haar en de omgeving te beperken. 
Helaas  werd deze hulp roep niet juist geïnterpreteerd omdat ik niet de reden van de hulp roep benoemde uit angst voor de emoties die er dan uit zouden komen en wist dat dit teveel voor hem zou zijn. 
Het gevolg  was dat het mij er de  weken en de nacht dat het in haar omgeving plaats vond dubbel  zoveel energie kostte. 
De boodschap was nu duidelijk voor mij. Wanneer de emoties niet de ruimte gegeven wordt die zij verdienen krijgt het denken de overhand en kan het hart niet meer functioneren zoals het hoort. 
Ik gaf mijzelf de schuld dat ik te trots was geweest en dit had kunnen voorkomen. Totdat het antwoord van mijn meesters kwam dat dit “falen” er alleen maar voor bedoeld was als les om te accepteren dat ik juist zag welke effecten weggedrongen emoties hadden en ik  zelf deze bevestiging in werking had gezet om in te zien hoe belangrijk elke schakel is. Ook gaven zij aan dat deze geparkeerde dus niet doorleefde emoties van de mens een van de oorzaken van overstromingen zijn. Dat door deze ervaring ik ook volledig kon accepteren dat ik het “Wezen van de Zee” dat zich tijdens een van mijn “missies” aan mij openbaarde en mij bedankte, niet zelf verzonnen had. Dit om nu ook te accepteren dat elk mens nu de eigen emoties en consequenties daar in zal dienen te maken en bewust moet worden van de eigen verantwoordelijkheid en schade die men bewust/onbewust anderen daar mee aan doet. Daardoor werd het mij makkelijker gemaakt  dat ik Ben die ik Ben en mijzelf  kon vergeven. Gewoon omdat ik weet dat  mijn keuzes ondanks de moeilijkheden en fouten gebaseerd zijn op de schakel die ik ben steviger te maken en de mensen daar op kunnen vertrouwen . Zodat  dat wij als mens weer het vertrouwen in ons zelf en met elkaar durven op te bouwen en de emotie eenzaam en alleen energie omgevormd wordt tot samen delen van uit het hart . denken en voelen = ervaring en handelen vanuit de eigen bron  zoals het bedoeld is. Een  andere weg is er niet.
Multidimensionaal Bewust Zijn
Elk mens heeft van uit  de Bron waar hij  uit  ontstaan is een multidimensionaal bewustzijn mee gekregen dat nu bezig is bij iedereen tot ontwikkeling te komen afhankelijk van  de handelingen en bereidheid  van verantwoordelijkheid te dragen  zonder alleen het eigenbelang voorop te zetten en misbruik te maken van diegenen waarbij dit bewustzijn door traumatische gebeurtenissen, gebruik van drugs en andere verslavende middelen, autisme ,etc. moeilijker terug  te halen is  maar niet onmogelijk wanneer men  zelf  de intentie  heeft  om een constante verbinding  met het  hart  in stand  te houden. Dan is het onmogelijke mogelijk.

De reden  daarvoor is dat elk lid van de mensheid nu van  deze Multi-dimensionaliteit  in zichzelf  bewust (er) wordt om er gebruik van te leren maken zodat  de energie makkelijker gericht kan worden om de oude patronen van overleven en illusies los te laten  en om te zetten in wat de werkelijke  bedoeling  en leven is . Alle maskers ontstaan in levens  af te leggen  om zichzelf weer te  (h)erkennen wie en wat men werkelijk is en de verbanden leren zien in en met alles. Ieder op het eigen niveau de taak  die bij hem hoort uit te voeren en verantwoordelijkheid voor de eigen handelingen op te pakken . Dat  iedereen een schakel  is  die niet gemist kan worden en verplicht aan zichzelf om deze schakel zo zuiver mogelijk te tonen willen wij  de liefde en het licht  in ons allen  vanuit deze Bron tot  uitdrukking  laten komen vanuit zichzelf en de ketting in stand houden.
 Dat de emoties daarin een belangrijke rol meespelen zal voor velen een verrassing zijn of in de 1e instantie verworpen worden. Immers, hebben wij als mensheid niet geleerd om elke emotie als goed en kwaad te bestempelen? Bij velen werd van jongs af aan geleerd de emoties binnen te houden. Een man mag niet huilen anders was hij een mietje en  een vrouw werd als emotioneel of drama-Queen bestempeld.
Maar wanneer wij daar dieper naar kijken zien wij dat de natuur altijd weer een oplossing heeft om de balans er zoveel mogelijk in te houden. Vrouwen hebben in het algemeen meer  de intuïtie /gevoel gevolgd dan de man, uitzonderingen daar gelaten.
Daardoor was en is de reiniging van de emoties bij vrouwen eenvoudiger toe te passen.

 Als voorbeeld is de menstruatiecyclus. Bijna elke vrouw heeft dan last van emotionele schommelingen. Omdat dit ook weer door de mens gelabeld is om het een plaatsje te geven is er aan de  zuiverende functie  voor bij gegaan. Bij sommige volken die dit nog weten is het vaak nog de traditie dat een menstruerende vrouw geen eten mag koken maar ook dat zij zich terug trekken om de totale zuivering van geest en lichaam bewust te kunnen ervaren.

Waarom is deze zuivering dan zo belangrijk?  De zonnevlecht (zetel van de emoties) zorgt  voor de verbinding met het hartchakra. Wanneer deze doorstroming geblokkeerd is  kan men niet vanuit het hart leven omdat de verbinding met de Bron ontbreekt. Met  name in het westen is de eenzijdige werking van het denken gestimuleerd. Het belang van papiertjes en kennis is zo belangrijk geworden dat je zonder diploma en gestudeerd te hebben bijna niet meer aan het werk komt dan aan een lopende band. Hoeveel deze kennis waard is geeft  de chaos in de wereld wel aan. Men is gewend kennis als denken te bestempelen in plaats van de wijsheid van het ware denken. Deze wijsheid kan alleen gevonden worden via het hart en de ervaring en betrokkenheid van de mens zelf. Emotie en wijsheid tegelijkertijd zorgen er voor dat het gevoel van eenzaamheid verdwijnt .
Eenzaamheid bestaat niet. Het is een woord dat de plaats heeft ingenomen van acceptatie.
Kijk maar eens naar de momenten dat je je eenzaam voelde. Zijn dat niet de momenten waarin er aangedrongen wordt om de verantwoordelijkheid en acceptatie voor jezelf op te pakken maar er bang voor bent of geen zin in hebt? De slachtofferrol wordt in stand gehouden door de maatschappij en haalt een ieder daardoor uit zijn/haar kracht.
Hoe vaak ik in mijnleven niet bestempeld ben met dat ik eenzaam was is niet te tellen.
Nooit heb ik dit ervaren nog mij alleen gevoeld. Wel voel ik mij alleen wanneer men bewust zichzelf afsluit en niet  samen wenst te delen.  Wanneer dit zo was en uit mijn slachtofferrol stapte bleek het altijd te gaan om het ontlopen van een keuze waarvan ik of de ander de uitkomst niet wist en de angst niet de juiste keuze te maken. De angst niet de ruimte gevend die het verdiende en de emotie  in te vullen met gedachten en labeltjes. En dan volgde de handeling vanzelf in overeenstemming met deze keuze. Het komt dus op het handelen aan i.p.v. de tijd te verdoen met (over)denken. Spreek er over 

Omarmen is helender dan buiten sluiten.
Vandaag is de dag van stemmen  , stem nu ook op jouw Zelf.
Voor nu 
HARTelijke groet,
Thea

To the English website