Larapinta

De spirituele of aardse weg

Beste lezer,

Spirituele of de aardse weg februari 2017.

Deze week staat in het kader van de definitieve keuze voor elk mens.
De weg van de ziel of de weg van het aardse leven.
De zielenweg is die weg die ons verder brengt op de weg van evolutie de weg waar het onmogelijke mogelijk is.
De aardse weg is de weg van controle. De eenzijdige weg van het denken. De weg van beperking.
In november vorig jaar gaven mijn meesters aan dat er meer geschreven diende te worden door mij. Op mijn vraag waar te beginnen omdat ik zoveel informatie van hen in de loop van mijn leven gekregen heb die over deze tijd en de ontwikkeling van al dat leeft gaat gaven zij aan dat  ik dit aan de hand van velerlei gebeurtenissen in mijn eigen leven zou weten.
Uiteraard kwamen ook voor mij weer de oude menselijke patronen weer de hoek om kijken. Wat in elk mens verweven zit en wij steeds weer bij elke nieuwe stap voorwaarts weer tegenkomen. Controle  loslaten en volledig vertrouwen op en in jezelf. Bij mij was het in de vorm van :Wat heb ik nu te vertellen. Stel dat het niet klopt. De weigering om te schrijven onder het mom van “iedereen weet en begrijpt dit toch?. Allemaal  excuses om mijn echte zijn die ik ben toch nog te verstoppen. Immers dan zou ik alle angsten pijn en controle vanuit het verleden nu en in andere levens opgedaan en noodzakelijk geweest om te kunnen groeien en de leerprocessen niet alleen door te maken maar ook te begrijpen, los te laten. Alles maar dan ook alles kwam weer terug in mijn herinnering.
De pijn het verdriet het niet meer kunnen opbrengen, ga zo maar door. Herkenbaar  voor ieder mens op dit moment denk ik. één ding wist ik zeker. Die pijn etc. wilde ik niet meer. Dus primaire reactie” dat doe ik niet”. Het komt wel. Tegen beter weten in. De gekste scenario’s vanuit het ego doemden op om het allemaal geloofwaardig te laten lijken. Omdat ik mijn leven lang al de weg van mijn hart gevolgd heb ondanks wat mijn denken zei en mij nooit in de steek heeft gelaten merkte ik  dat mijn handelingen niet met mijn gedachten op één lijk lagen wat sommige punten betreft. Er was maar één kant van de medaille dus ego . Wilde ik de versie van mijn ziel nakomen zou ik beide kanten dienen te gebruiken. Na veel gemekker mijnerzijds gaf ik dan ook aan mijn meesters aan dat ik het doen zou . Nog steeds een stukje slachtofferrol dus. Zij maakten mij duidelijk dat dit een noodzakelijk proces voor mij was omdat ik in de loop der jaren wanneer ik informatie kreeg alles op zijn minst drie maal controleerde. Een patroon ontwikkeld vanuit een norm en waarde door mijzelf opgelegd omdat ik niemand schade wilde doen en/of op een vals spoor zetten. Dit patroon is lang noodzaak geweest omdat de energie op aarde nog niet door alle mensen geïntegreerd was. Vastzittend aan dit oude patroon bleef ik daarin op sommige punten hangen. Wat er op neer komt dat ik niet mijn volledige rol die ik op deze aarde gekozen heb te spelen in zijn volledigheid wilde spelen. Oh en mijn ego gaf voldoende aannemelijke redenen om dit nog aannemelijk te maken ook. En zo niet was er in de omgeving wel iets of iemand die deze bevestiging gaf.
Het is maar waar je naar kijkt en aantrekt. Meer en meer drongen mijn meesters aan op de noodzaak van patronen loslaten. Juist omdat nu de gehele mensheid de keuze moet maken. Gaan zij voor de ziel (alles is mogelijk)of blijven zij voor het ego controlesysteem (macht).
De urgentie voor de mensheid om te kiezen en uit de verwarring te stappen is groot. Over de hele wereld zijn er mensen opgeleid die de informatie hebben en deze kunnen overbrengen om alle verwarring duidelijk te kunnen maken aan diegenen die er voor willen gaan een betere wereld voor iedereen te helpen creëren. Ieder op het eigen gebied. Hoe lastig en moeilijk ook er is geen andere keuze meer dan of te luisteren naar de ziel of in het oude patroon van het ego te blijven zitten.
Vorige week is er een energie weer in de wereld vrijgegeven die met de inzichten en verschillende keuzes voor elk mens te maken hadden. Allebei de kanten zowel die van het hart/ziel en die van het ego met zijn patronen zijn voor elk mens duidelijk gemaakt opdat men de eigen vrije keuze nu definitief  zal kunnen maken. Velen hebben dit al bewust/onbewust gedaan maar nu komt het er op aan er naar te handelen. Deze week zal er een ondersteunende energie zijn die deze keuzes en de consequenties zal laten zien en makkelijker laten verlopen. De verbindingen die geen toegevoegde of een belemmerende factor zijn in die keuze zullen voorgoed verbroken worden. Of dit nu vanuit de keuze van de ziel of vanuit het ego is, is niet belangrijk. Het is of vooruitgang of stilstand. Beiden is goed want daar hebben wij als mens de vrije keuze in. Maar wij zullen de consequenties nu zelf moeten dragen zonder ze nog bij een ander neer te kunnen leggen. Algeheel vertrouwen dus in zichzelf en zijn/haar zijn en keuzes zonder illusie en verantwoording nog maar af te kunnen schuiven onder het mom van ik weet het niet. Wat men ook kiest het is goed wanneer het bekeken is van beide kanten van de medaille.
Als laatste voorbeeld van mijzelf hoe moeilijk en lastig dit kan zijn is dat ik zelf de bereidheid heb moeten geven om iets dat mij heel dierbaar is de vrijheid van keuze te geven en los te laten. Wetend dat ik de mogelijkheid heb dit heel makkelijk te kunnen manipuleren uit eigen belang. Maar ook wetend dat dit geen optie is vanuit het hart en niet gelukkig zal maken. Wetend en vertrouwend dat nu het juiste kan gebeuren. Pas nu nadat ik oude patronen van niet vertrouwen en controle heb los durven laten. Wetend dat ik mijzelf weer een stukje verder op het pad van keuze zonder oude pijn en oud verdriet gezet heb. 
Ik hoop dat dit verhaal er toe bijdraagt om de eigen definitieve onontkoombare keuzestap in het leven deze week, kunnen maken. 

rest mij nog de Angelwalk op 15 februari aan te geven waarin er healing van de oude restanten mag plaatsvinden en de nieuwe weg eenvoudiger zal kunnen ervaren

In Liefde
HARTelijke groet,
Thea

‚Äč

To the English website