Larapinta

19 December 2017 Healing& Live Channel

Beste Lezer,

 

Er is mij gevraagd door mijn  meesters  en  andere familie in andere dimensies om op dinsdag 19 december een live-channel  en healing te geven waarin vragen gesteld kunnen worden over de huidige individuele situaties  die ook betrekking hebben  op de persoonlijke weg en taak .  

Er zullen op deze avond wereldwijd op diverse plekken en manieren groepen zijn waarvan de energie door meesters verbonden  zullen worden ter healing voor al dat leeft zowel in deze als alle andere dimensies, die dezelfde vraag van de meesters hebben gekregen. 

 

Gezien de complexe situaties voor velen zullen er verschillende “familieleden “ doorkomen. “Master Jules “ zal ook aanwezig zijn omdat hij zoals velen van jullie weten mij al vanaf mijn kind zijn al begeleid en getraind heeft op het gebied van muziek (ook al was ik mij daar niet van bewust). Omdat deze de komende tijden nog meer effectief gebruikt kan worden ter ondersteuning van het helen. Dus het beloofd weer een onvoorziene avond te worden met de nodige humor.

 

Op  mijn vraag waarom dit nu zo op korte termijn  diende te gebeuren kreeg ik als  uitleg het volgende:

 

De mensheid is hier vanaf 2012 langzaam aan  op voor bereid.

Vanaf die tijd zijn er kontakten gelegd ter voorbereiding van taak maar ook privé omstandigheden naar het punt van heden. Met name heeft er een grote verschuiving plaats gevonden in 2015  en 2016 op het gebied van persoonlijke situaties bedoeld om de nieuwe tijd een  tijd van  vervulling te kunnen laten zijn. Dit omdat vele oude zielen voor de laatste maal de verbinding met deze planeet  aarde zullen hebben en alle beloningen mogelijk te maken om als voorbeeld te kunnen dienen voor het nageslacht die nog niet zover zijn dit te kunnen begrijpen of te ondergaan vanwege karmische omstandigheden maar de zaden van hoop te planten.

 

2017 is het jaar van alles of niets. Of men durft  de Liefde te ontvangen en uit te stralen en zal men afstand doen van datgene dat geen toegevoegde waarde meer heeft op het gebied van de eigen geestelijke groei of in de weg staat.  

 

Gezien de huidige menselijke verwarringen die het hoogtepunt bereikt hebben eind november op het gebied van keuzen omdat de  poorten van energie  voorgoed gesloten zijn die geen betrekking op de keuze hebben en een definitieve scheiding  veroorzaken.

 

 Ieder geïncarneerde menselijke ziel heeft bewust gekozen om hier in deze tijd aanwezig te zijn op deze planeet als mens en een contract afgesloten om de eigen verantwoordelijkheid  en de daarbij behorende taken te vervullen wanneer de tijd daar in overeenstemming met het plan, rijp voor zou zijn. Heel simpel gezegd om het eigen licht zonder versluiering in alle openheid te laten schijnen en voor diegenen een voorbeeld te zijn die in het proces ondersteund dienen te worden. Aan te tonen dat het onmogelijke mogelijk is.

 

Daarvoor zijn allen door hevige processen moeten gaan omdat deze tijd en energie een heel andere benadering heeft dan men als menselijke ziel ooit ervaren heeft en een totale reiniging van oude pijnen verdriet en loslaten van oude zienswijzen over zichzelf en patronen die uit overleven let wel, overleven dus niet -leven zijn ontstaan los te laten dan wel inzicht te verkrijgen in het hoe en waarom om verder vanuit het hart te kunnen leven. Anders gezegd ,eerst het persoonlijk karma versneld op te kunnen lossen.

 

Gezien het beperkt aantal plaatsen is het om teleurstelling te voorkomen zo snel mogelijk te reageren.

Inschrijven gaat op volgorde van binnenkomst en is pas geldig wanneer bevestiging is gegeven.

 

Dinsdag 19 december 2017  20:00 uur tot  ca.  22:30 uur.

Opgave alleen per email via www.larapinta.nl onder beschrijving live channel /healing

Investering: De waarde volheid mag je zelf bepalen. Er staat een melkbus waarin de bijdrage gedeponeerd kan worden.

 

Ik hoop velen te mogen begroeten.

Vele kleine lichtjes samen delen kan een groot licht zijn voor velen

Hartelijke groet,

Thea

 

To the English website