Larapinta

Stiltedag

 In deze drukke en roerige tijd waarin er op elk gebied veel gebeurt, is het voor de mens een uitdaging om goed bij zichzelf te blijven.

Men heeft door de vele uitdagingen steeds minder gelegenheid om weg te vluchten van de omstandigheden. De behoefte aan rust is groot.

De maandelijkse sessie met Master Jules is deze maand niet door gegaan vanwege zijn drukke werkzaamheden. 

Hij heeft aangegeven dat de mensheid nu in een stadium is gekomen om in stilte weer dicht(er) bij zichzelf te komen. 

Om zodoende de opgedane ervaringen van met name de afgelopen twee maanden verder te laten ontwikkelen en stabiliseren.

Er zal op zondag 14 april een meditatie dag gegeven worden waarin o.a. Master Jules en andere Meesters aanwijzingen zullen geven d.m.v. oefeningen en opdrachten.

De dag zal in algehele stilte plaats vinden.

Er wordt niet gesproken met de deelnemers onderling . 

Ook de lunch zal in stilte plaats vinden. 

Na 15.00 uur kunnen de ervaringen van de dag besproken worden.

 

Master Jules zal tijdens deze dag werken met o.a. de klankschaal om het hele proces te begeleiden.

Uiteraard ook weer aangepast aan de deelnemers.

Gezien het stilte karakter  ook tijdens de lunch zal dit programma bij Larapinta zelf gegeven worden.

 

Prijs € 85,- incl. koffie/thee. Zelf lunch mee brengen.

Zorg ook voor een dekentje en iets waarop je kan liggen.

 

HARTelijke groet

Thea

 

To the English website