Larapinta

Weet waar je mee bezig bent en hou de touwtjes in eigen hand.

Een gevolg van alle veranderingen is dat de mensen sneller in paniek raken en gaan zoeken naar een oplossing buiten zichzelf.
Helaas is het nog zo dat de meerderheid van de mensheid zich nog niet realiseert dat de oplossingen al in zichzelf zitten en dat men alleen maar een andere manier van kijken naar zichzelf nodig heeft om deze oplossingen te zien.

Teveel wordt nog uitgegaan van de gedachte dat men deze oplossingen alleen maar via een ander kan krijgen. Het tegendeel is waar.

Men kan alleen maar van een ander leren welke manieren/methoden er zijn om makkelijker bij deze oplossingen te kunnen komen.

Wat de mens er dan mee doet is aan de mens zelf, maar dit is wel de weg van bewustwording en verantwoordelijkheid voor en van het eigen doen en laten waar de mensheid nu goedschiks of kwaadschiks mee temaken heeft en onder ogen zal dienen te zien om het vertrouwen in zichzelf in balans te houden of te( her)krijgen.


Deze zomer ben ik geschrokken van het aantal mensen in paniek dat een beroep op mij deed.
Niet omdat zij in nood zaten,maar de extremiteit van deze nood die soms schrikbarend hoog was.
Diezelfde reacties heb ik van meerdere hulpverleners gehoord.

Dat het moeilijke tijden voor iedereen zijn is een logisch gevolg van ons hele menselijk evolutieproces. Maar dit wil niet zeggen dat dit op deze wijze beleefd moet worden.

Dit is absoluut niet nodig.
Dat dit op deze wijze gebeurd is een gevolg van het zoeken van de mens naar oplossingen bij een ander en er helaas zat mensen zijn die hetzij bewust hetzij onbewust misbruik maken van de hulpvragende persoon. De mens dient zich te realiseren dat hij in de eerste instantie niet geneigd is om uit zijn zogenaamde comfortzone te stappen.

Dit is een puur menselijke houding en die wij zoals ik het zie als ingebouwde computerchip meegekregen hebben in ons menselijk bestaan.Op het moment dat wij door welke omstandigheid ook gedwongen worden uit deze comfortzone te stappen, dan rent de mens als een dwaas heen en weer om een bevestiging te vinden dat het juist is om in die comfortzone te blijven zitten.

Krijgt de mens die bevestiging niet bij de een dan gaat hij wel op zoek naar een ander die dit wel wil bevestigen voor hem. En een kat in nood maakt rare sprongen, laat staan waar de mens toe in staat is.......alleen..... het werkt niet meer en er ontstaat steeds meer een grotere druk en onnoembare angst.

En dit is waar helaas nog veel zogenaamde hulpverleners aan mee werken om deze angst nog groter te maken. Zij werken mee aan het vluchtgedrag van de mens in plaats van dit duidelijk te maken dat deze manier totaal geen effect meer heeft. Vaak zijn zij zichzelf niet eens bewust van het feit dat zij dit doen, maar de gevolgen zijn destraseus. Zij zouden van veel meer dienst kunnen zijn wanneer zij de moed hadden om tegen deze mens te vertellen dat,wanneer diegene niet bereid is deze comfortzone op te geven er geen verbetering plaats kan en zal vinden.

Maar reiken in plaats daarvan methoden aan die de zaak alleen maar meer de betreffende persoon in disbalans brengen en een ander kan de rommel opruimen die zij veroorzaakt hebben omdat degene die om hulp vroeg er op vertrouwde de waarheid te horen ook al zou dit zijn dat deze persoon zelf (nog) niet anders wilde.
Hoe gevaarlijk dit kan zijn geef ik aan de hand van (een van de vele) een voorbeeld dat op deze website te lezen is.

To the English website