Larapinta

Verbinding met de Elementen

Zoals de Chinese leer het al eeuwen lang aangeeft bestaat de mens uit 5 elementen.
Namelijk: Water Hout Vuur  Aarde en Metaal.
De cursisten die de Tai Chi 13 bij mij volgen kennen deze elementen vanuit de bewegingen die elk element vertegenwoordigt maar ook vanuit de chakra workshops.
 
Wanneer een verbinding met één of meerdere elementen niet in balans is dan kan dit verstoringen in het menselijk zijn geven. Dit kan op velerlei gebied zijn.
Hoe bewuster men zich is van deze verbindingen kan men dus ook makkelijker deze disbalans herstellen en/of versterken waardoor men als mens beter en makkelijker de verbinding met zijn ware zelf en zijn omgeving in stand kan houden en op een harmonieuzere manier  in het leven komt te staan.
 
Larapinta geeft  met de nieuwe mogelijkheden van deze tijd afgestemd 4 verschillende dagen om een (her)nieuwde kennismaking met deze elementen te kunnen ervaren.
De workshop van de Elementen Vuur & Metaal vinden op 1 dag plaats omdat  de energie op deze dag  gunstig is om deze met elkaar te kunnen verbinden en integreren.
 
Bij elk element krijgt men vragen die in relatie staan met dit element en die inzicht kunnen geven in jouw huidige gedrag  ten opzichte van dit element.
Daarover dient men te mediteren.
 
Als voorbeeld het element aarde zou je je kunnen afvragen hoe de relatie met je moeder is.
Stel dat je geen enkele band met haar hebt dan heeft dit een gevolg op de relatie met de aarde.
Door zich daar bewuster van te zijn kan men dit tekort of deze relatie met de aarde helen en zelfs de relatie met de moeder veranderen.
Men wordt zich bewuster van het feit dat men zelf de hand heeft in de eigen heelheid en deze verbindingen in zichzelf helen.
Elke workshop kan men  afzonderlijk meedoen.
 

Naar aanleiding van de vragen over de elementen dagen  en een juist begrip hierover deze aanvulling

Deze tijd is  er een van bewustwording .De mensheid dient te leren inzien wat conditionering met hem gedaan heeft en door deze conditionering de verbinding met wie hij in wezen is niet meer duidelijk ziet of kan zien.

Om deze conditionering te herkennen en zich er van los te maken is het herstellen van de natuurlijke verbinding een noodzaak. Anders is er geen blijvende heling of inzicht en vooruitgang mogelijk. 

Door bewustwording van de elementen Aarde Lucht Water en Vuur en de inzichten over de inwerking  en de effecten  die deze elementen hebben op en in het dagelijks leven van de mens ,kan men makkelijker het eigen leven in de hand nemen.

Het wordt voor de mens eenvoudiger de patronen te herkennen die door de conditionering van de omgeving opgelegd zijn en die patronen die men zichzelf door deze  conditionering opgelegd heeft die de weg naar de ware jij verhinderen.  

De verbinding van de mens met de elementen kan misschien het duidelijkst omschreven worden door middel van de astrologie.

Elk mens is  verbonden met de elementen. Het meest bekend is de astrologische betekenis van de sterrenbeelden. Wanneer men geboren wordt staat de zon in een bepaald teken. Dit teken geeft aan of  je een ram stier tweeling enz. bent.

Hieruit kun je al  de verbinding met de kosmos het sterrenbeeld en de planeten zien. De planeten hoeven  en staan ook vaak niet in het geboorteteken. Dit maakt dus ook dat ook al zijn er twee mensen op dezelfde tijd en dag geboren toch verschillend zijn.

Deze verschillen hebben te maken met het bewustzijn en de verbinding  van de persoon met de elementen in zijn/haar horoscoop.

Een horoscoop bestaat uit 12 sterrenbeelden. Dit geeft aan dat de mens verbonden is met al deze 12 sterrenbeelden. Ook is de mens verbonden met alle planeten.

Elk sterrenbeeld heeft wat men in de astrologie de heerser noemt een bijbehorende planeet. Zo hoort bijvoorbeeld bij de ram de planeet mars dat noemt men de heerser over dit sterrenbeeld omdat deze het meest domineert qua karaktereigenschappen.

Ook zijn deze sterrenbeelden ingedeeld als vuur aarde lucht en water tekens. De ram is een vuurteken.

Nu zijn wij als mens allemaal verbonden met deze elementen op een manier waardoor wij onze lessen makkelijker leren maar ook die maken dat wij reageren op een bepaalde manier. Het mooiste voorbeeld van deze tijd is de Leeuw en Waterman. In dit voorbeeld komt het aspect  oppositie genoemd waar wij allemaal  mee te maken hebben. De leeuw en de Waterman staan astrologisch gezien in oppositie met elkaar. Dit wil zeggen dat de les er in ligt om een balans te vinden tussen deze twee De leeuw kan men zien als heerser (koning ) en waterman (Vrijheid) mee stromen. Leeuw Vuurteken(inzet) Waterman Lucht teken geeft het anders denken (nieuwe tijd ) aan. Hier dient een evenwicht gevonden te worden.

Gebeurt dit niet kan er te veel vuur (emotie hartstocht etc. escalatie) fanatisme ontstaan.

Teveel lucht geeft te veel denken  (niet voelen strategie angst ) losbandigheid ontstaan.

Dit is heden over de hele aardbol te bespeuren dat er op dit gebied een disbalans is en een nieuw evenwicht noodzakelijk is.

Zodra een mens zich bewuster is/wordt van deze elementen en aspecten in zichzelf en daarnaar handelt, dan kan hij veel makkelijker zijn patronen en lessen leren.

Juist omdat elk mens uniek is ligt dit bij elk mens anders.

Alleen de mens zelf kan dit inzicht verkrijgen door de bewuste keuze een hernieuwde verbinding aan te gaan met zichzelf en de invloed en werking van o.a. deze elementen.
 
De workshops starten om 10.00 uur en eindigen om 16.30 uur. De workshops kan men los van elkaar volgen.
Prijs € 95,- 
Voor de zaterdag 21 juni is de prijs € 125,-.
 
 
Zondag   18 mei  2014              Element  Water (neem een flesje water mee)
Zondag   1 juni    2014              Element   Hout
Zaterdag 21 juni  2014              Element  Vuur & Element Metaal
( neem een kaars mee Voor het Element Metaal is de keuze vrij wat je mee wenst te nemen) Let op de prijs.
Zondag  29 juni  2014               Element Aarde (neem iets te eten mee wat je heel erg lekker vindt
 
 
Voor alle aanmeldingen geldt dat inschrijving op volgorde van betaling is.
Aanmelding is bindend. Dit betekent wanneer je je terug trekt toch moet betalen.
 
Opgave voor alle activiteiten vanaf heden.
Het bedrag is over te maken op IBAN:  NL09INGB 0001 8906 79 t.n.v. T. Lagendijk te Nieuwerbrug onder vermelding van cursusdatum en cursus.
 

 

To the English website