Larapinta

Resonantie Klank en kleur

Workshop 20 december 2012


Deze workshop is op verzoek van de Meesters. Naar aanleiding van de resultaten in het weekend van 1 en 2 december.

In het weekend van 1 en 2 december is er met een methodiek gewerkt bij de deelnemers waar van de effecten meer en sneller dan men
dacht zichtbaar werden voor de deelnemers zelf. Om deze reden is besloten deze methodiek sneller vrij te geven.
Voor diegenen die het weekend gevolgd hebben zal er op nog dieper niveau gewerkt worden.


Alles is klank resonantie(trilling) en kleur.
Tijdens deze workshop zullen er methodieken gegeven worden om makkelijker de eigen individualiteit op een nieuwe manier te
vinden door middel van klank resonantie.

Er zal ook gewerkt worden met een speciaal voor dit doel door een Meester afgestemde klankschaal.

Door deze resonantie wordt het oude DNA en alle overbodige informatie die daar in zit makkelijker afgebroken om het
hernieuwde DNA voor in de plaats te krijgen. Daardoor krijgt men meer inzicht in zichzelf en kan men de gewenningsprocessen
die bij dit grote evolutieproces horen eenvoudiger integreren. Men kan duidelijker keuzes maken omdat deze nieuwe impulsen via het
zenuwstelsel aan het nieuwe brein de overdracht makkelijker maken.

Ook zullen er resonanties vanuit de kosmos gehoord laten worden.
Naar aanleiding van de ervaringen tijdens deze workshop zullen de Meesters indien nodig een uitleg geven op de vragen die
gesteld worden.

Zij zullen in elk geval de blokkades inde diverse lichamen (Fysiek emotioneel mentaal spiritueel etc. ) aan geven.


Met het oog op het beperkt aantal plaatsen is het aan te raden niet te lang te wachten met inschrijven. Vol is Vol.


Opgave vanaf heden. Tijd: 19.30 uur -22.00 uur Prijs €25, -

Deelnemers van het afgelopen weekend krijgen een korting van € 5, -
Over te maken op
Bankrekening: 1890679
IBAN: NL09 INGB 0001 8906 79
T.N.v. T.Lagendijk
Weijland 7
2415BA Nieuwerbrug
Onder vermelding van workshop 20 december 2012

Aanmelding is bindend. Dit betekent dat  als je je aanmeld en daarna weer terugtrekt je toch verplicht bent te betalen.

 

To the English website