Larapinta

de 7 stralen en de 7 psychologische soorten van uitdrukking

Leven is de synthese van alle activiteit.Een activiteit welk een vermenging is van vele energieën. Leven is een totaal van deze 7 energieën (stralen genoemd) waarvan ons zonnestelsel er één van is.

Er zijn Drie Aspectstralen en Vier Eigenschapstralen.

Deze workshop is bedoeld voor diegenen die een dieper begrip van de 7 energieën die de mens beïnvloeden willen krijgen.
Waardoor een breder veld van inzicht in de werkzaamheid van deze (nog) niet altijd zichtbare invloeden kan ontstaan en tot een dieper inzicht over de functie en werking van de mens kan leiden.

Waar de mensheid mee te maken heeft in deze tijd en op welke manier de mens hierop reageert.De diepere psychologische achtergronden van de mens daardoor duidelijker worden en waardoor deze eenvoudiger opgelost kunnen worden.

Het is een synthese van onzichtbare en zichtbare werelden.

Gebaseerd op de esoterische leringen van Alice Bailey en met behulp van mijn eigen informatiebronnen geplaatst in de tijd van nu.

Omdat dit een diepgaand onderwerp is dat op velerlei gebied zijn uitwerkingen heeft is er besloten om eerst deze workshop aan te bieden en op een later tijdstip met een uitgebreidere cursus dieper op de struikelblokken van elke straal in te gaan.

In de loop van 2012 zal er een nieuwe cursus aangeboden worden. 

Opgave is bindend.
Dit betekent dat als men zich later terugtrekt toch verplicht is te betalen.
Betaling contant of Reknr: 1890679
T.n.v. T.Lagendijk
Weijland 7
2415BA Nieuwerbrug

To the English website