Larapinta

Retraite weekend 10 en 11 december 2016

Beste Lezer],

De datum van het weekend is bekend.
Dit zal worden gehouden op 10 en 11 december 2016  op de ons bekende plek in de bossen.

Ditmaal zal het een korte retraite worden waarin jijzelf centraal staat en hoe jij jezelf  en je passie beter kunt manifesteren vanuit de nieuwe jij die  je vanwege het grote evolutieproces en de afgelopen ervaringen van de laatste maanden aan het worden bent. 
Waar  sta je nu?  Wat wil je nog meer? Hoe kun je dit verwezenlijken?


Hoe belangrijk dit in het huidige menselijke proces is gaf “de familie “ uit andere  dimensies aan. Zij vertelden dat wij als mensheid op het punt zijn gekomen van “wederopbouw” van een nieuwe mensheid. Nooit tevoren hebben wij als mensheid de gelegenheid gehad dit op deze manier te kunnen doen op enkele voorlopers door de hele geschiedenis heen die de mensheid de weg hebben gewezen. Nu echter zullen wij als mensheid zelf de verantwoordelijkheid dienen te dragen voor het eigen leven. Keuzen die wij in het verleden nog bij anderen konden leggen dienen wij nu zelf te maken.
Zoals zij mij het zo prachtig uitlegden met de woorden: “Kennis woont in het hoofd, gevuld met andermans gedachten. Maar wie op het eigen denken let, is wijs.”

Zij bedoelen hiermee dat wij alle kennis opgedaan bij en door anderen inclusief alle emoties ,pijn, verdriet ,vreugde in ons hebben zitten inclusief de etiketten die wij en/of anderen daaraan gegeven hebben. Maar dienen te leren dit om te zetten vanuit de eigen ervaringen zonder etikettering. Ervaren wat voor jou (nog) belangrijk is  en al het andere  overbodige los te laten. Ongeacht de mening van anderen. Dit alleen kan de mens verder brengen op de weg die wij al ingeslagen zijn en voldoende daadkracht ,moed en doorzettingsvermogen geven om zichzelf als een bewuster maar bovenal LEVEND mens te verenigen met al wat LEEFT.

Er zal worden gewerkt met de 5 elementen vuur, aarde, lucht ,water en ether. 
Alle aspecten die noodzakelijk zijn om de balans in jouzelf en de omgeving  op zijn hoogst mogelijk niveau te kunnen be-leven. 
Door bewuster te zijn van  deze elementen  en de effecten die zij op jou hebben leer je spelenderwijs  de vaak  onbewuste weerstanden  in jouzelf te (h)erkennen en de weg en middelen te zien hoe  je deze op kunt lossen. Dit kan betrekking hebben op fysiek, spiritueel , emotioneel , mentaal en zielengebied. 

Neem dus warme kleding mee omdat wij veel buiten zullen zijn. Ook iets om op te kunnen zitten.

Opgave vanaf heden bij Larapinta. o.v.v. retraiteweekend. Uiterlijk  16 november.
Prijs € 415,00 op basis 2 pers. kamer inclusief :1x overnachting 1x ontbijt 2x lunch 1x diner, koffie/thee en nog  1x extra verrassing. 
Overmaken op IBAN  NL09 INGB 0001 8906 79  t.n.v. T. Lagendijk te Nieuwerbrug

Aanmelding is bindend. Dit betekent dat als je je aanmeld en daarna weer terugtrekt je toch verplicht bent te betalen.

To the English website