Larapinta

De balans in je lichamen. Beheersing van de energielichamen.

 

Tijdens dit weekend wordt er aan gewerkt hoe de balans in je energielichamen in balans te brengen en/of te behouden. 

 

Door de vele veranderingen in bewustzijn en de menselijke eigenschap oude patronen vast te houden, staan wij ons zelf alleen maar in de weg.

Daar deze vasthoudendheid aan patronen en gewoontes ook te maken hebben met het collectief  bewustzijn, kunnen zij op zeer onbewuste lagen de nieuwe ontwikkelingen saboteren. Dit omdat men als mensheid allemaal geleerd heeft om overal een verklaring voor te vinden of te hebben. Juist nu is het belangrijk dat de mens leert accepteren dat men niet alles weet en ook niet hoeft te weten. Het enige dat hij heeft te doen is zichzelf leren (her)kennen.

Dit heeft als gevolg dat men juist in de diepere bewustzijnslagen terecht komt en daarin zaken tegen komt waar men zich niet eerder bewust van was of waar men bepaalde normen en waarden over had die er nu heel anders  uit zien.

Het is dan verwarrend omdat men vaak niet weet hoe deze inzichten te integreren in het dagelijks leven. Vaak is de reactie dat men dan weer een nieuwe valkuil voor zichzelf op stelt omdat men het juiste zicht in zichzelf niet in balans heeft omdat men het waarom niet begrijpt.

De mensheid heeft in de afgelopen eeuwen geleerd om te overleven. Is daardoor ver van het leven zelf af komen te staan en erg genoeg in sommige zaken zover dat men zich niet eens meer herinnert wat en wie hij daadwerkelijk is. Wat de werkelijke waarde volheid van zichzelf is. Elk mens is zichzelf aan gaan passen aan de normen en waarden van zowel zichzelf en anderen. Men heeft een onnatuurlijke angst om te leven opgebouwd waar men zich vaak niet bewust van is. Maar waardoor men zichzelf niet meer uitdrukken in wie of wat men werkelijk is.

Zaken zoals boosheid zijn niet toegestaan en buiten proporties geraakt. Men heeft eeuwenlang de geschiedenis gehoord dat boosheid tot de hel leidde. Daardoor is de mens een natuurlijke uitlaatklep gaan verdringen en veroordelen. Doordat men deze en zovele veroordelingen in zichzelf heeft is de mens steeds meer de grip op deze emoties kwijtgeraakt en (h)erkent ze alleen nog maar buiten zichzelf. Maar wat men buiten zich zelf plaatst is juist datgene wat er aan onszelf als mens  geaccepteerd dient te worden als een natuurlijk gegeven als mens. Juist door de menselijke trekjes te leren accepteren zonder te veroordelen draagt er toe bij dat men zichzelf en deze boosheid of woede , verdriet blijheid enz. Mag hebben. Dat dit bij het mens-zijn hoort. Zodra wij als mens ook maar iets van een natuurlijke reactie ontkennen, sluiten wij ons zelf af en worden het onbewuste delen in onszelf die er voor zorgen dat er een disbalans in onze energievelden ontstaat. Niet alleen deze disbalans is schadelijk maar ook neemt met deze disbalans de onvrede in de mens zelf toe omdat er zoveel zaken zijn die hij anders zou willen en maar niet lukken , ook al doet hij nog zo zijn best. Deze vicieuze cirkel waarin hij dan terecht komt maakt dat hij steeds meer een slechter zelfbeeld creëert en/of steeds meer de uitstraling aan neemt van geweldenaar. Het evenwicht zit er niet in. Om dit evenwicht weer te kunnen herstellen is het een noodzaak dat men weer naar zichzelf leert kijken zonder zichzelf te veroordelen. Inzicht te krijgen in de energielichamen. Waar op dat moment de disbalans mee te maken heeft. Dan komt er automatisch een acceptatieproces op gang dat er voor zorgt dat men zichzelf weer leert kennen wie of dat hij eigenlijk werkelijk is.

 Bovenal dat hij/zij als mens goed is zoals hij is.

 

Kan dan ook makkelijker de moedeloosheid los laten en zien dat hij zelf de kracht heeft om de situatie anders te ervaren. En weer te leren vertrouwen dat er altijd een oplossing voor een situatie is. Maar dat deze alleen kan komen wanneer de mens zelf alles erkent wat er in hem/haar werkelijk aan gedachten en gevoelens aanwezig is.

Zo alleen kan hij het eigen zelfvertrouwen en geloof in de eigen kracht weer herstellen

Tijdens dit weekend wordt er gewerkt aan:

·      Het eigen zelfbeeld. Hoe dit te versterken op de juiste manier.

·      Angst om te leven om te zetten in levenskunst.

·      Het leren omzetten van de energie in de materie.

·      Welke lichamen emotioneel/mentaal/spiritueel voor jou het sterkst zijn invloed laat gelden.

·      Zich daarvan bewust te worden en ze dus  bewust te leren besturen vanuit de eigen bron.

·      Te leren dat alles wat menselijk is ook in jou zit. Dit dus niet naar anderen te projecteren. Maar te accepteren dat dit heel normaal is en bij het mens zijn hoort.

·      Jouw eigen mens-zijn te respecteren .

·      Te leren dat jij goed bent zoals je bent.

·      Zelfvertrouwen.

Prijs € 305,- inclusief 2x lunch 1x diner 1x overnachting koffie/thee gedurende de cursustijden op basis 2 pers.kamer.

Opgave bij Larapinta.

 

Aanmelding is bindend. Dit betekent dat als je je terugtrekt je toch verplicht bent te betalen.

 

To the English website