Larapinta

Eenzaamheid in deze tijd

 

 

Elk mens draagt in meer of mindere mate een gevoel van eenzaamheid met zich mee bewust of onbewust.

Vaak overvalt het ons zonder dat er een aanwijsbare reden voor is.

Omdat vaak niet begrepen is waar dit gevoel mee te maken heeft of vandaan komt heeft de mens dit gevoel van eenzaamheid in verschillende vakjes gedeeld om het verklaarbaar te kunnen maken voor zichzelf. 

De meest voorkomende vakjes zijn Angst en Alleen zijn.

Hierdoor is er een disbalans in de mens ontstaan die in dit huidige evolutieproces weer in balans gebracht dient te worden wil men op de juiste manier verder kunnen groeien in begrip van het eigen en totale evolutie proces van mensheid en planeet aarde .

 

Veel van wat er op dit moment plaats vindt in de wereld, maar ook bij elk mens afzonderlijk, heeft te maken met deze correctie van inzicht. De mens mag en kan zich nu bewust worden dat dit gevoel van eenzaamheid niet meer nodig is en dat ,wanneer op de juiste manier begrepen, het een enorme stap in de goede richting is naar wereldvrede.

Omdat men als mensheid onderling met elkaar verbonden is kunnen wij niet voorkomen dat wij gevoelig zijn voor dit gevoel van eenzaamheid wanneer dit sterk tot uitdrukking komt . 

Ook de sterke (tegen) reacties en/of projecties die daardoor kunnen ontstaan. 

Dit alles naar de ontwikkeling van de betreffende persoon of het betreffende land. 

Op welke manier men daar gebruik of misbruik van heeft (ge)maakt bewust of onbewust. 

De gevolgen zijn nu zeer duidelijk waarneembaar.

Daarom is het nu tijd dat de mens zich realiseert dat hij het zelf is die zijn leven kan herzien en zonder deze disbalans het leven  kan be-leven. 

Dat het mogelijk is om orde in de chaos te scheppen die men als mens gecreëerd heeft zonder er zich 

bewust van te zijn wat de consequenties waren. 

Is het dan niet mooi dat wij als mensheid de gelegenheid hebben om deze onzekerheid om te zetten in de zekerheid dat wij ons niet meer eenzaam hoeven te voelen. Wetend dat daardoor alleen al een beter leefklimaat ontstaat in vertrouwen in en met het leven en onze medemens. Welke consequenties zal dit gaan opleveren? Ik ben benieuwd en kijk er naar uit. Jij ook?

 

Er wordt een lezing met aansluitend meditatie gegeven over eenzaamheid op woensdagavond 29 juli 2015

Waarbij de volgende punten ter sprake zullen komen.

 

  Welke invloed heeft deze eenzaamheid in ons huidige leven? 

  Waar komt dit gevoel en deze angst voor eenzaamheid vandaan?

  Hoe kan ik dit veranderen? Wat helpt mij daar bij.

 

Omdat deze lezing de nodige ondersteuning  kan bieden  voor elk mens en de noodzaak tot versnelde inzichten te komen benadrukt is door mijn helpers uit de andere werelden is er besloten aan deze avond geen prijskaartje te hangen. Men kan dit zien als een stap in de richting van de eigen keuze maken wat men kan en wil investeren. Er zal een gesloten pot worden neer gezet waar men het bedrag kan instoppen naar wat de gegeven informatie jou waard is.

Tijd: 19:30 -22:00 uur 

Inschrijving dient per mail gedaan te worden en gaat op volgorde van binnenkomst.

Gezien het beperkt aantal plaatsen is de kans groot dat er geen plek meer is wanneer er niet is ingeschreven.

 

 

To the English website