Larapinta

Tai Chi 13 special

 

Op de dinsdagavondles  van 20:30 uur zal een Special Tai Chi 13 gegeven gaan worden.Dit om als een brug te kunnen dienen voor mensen die meer willen halen dan waar uit de gewone Tai Chi 13 voor bedoeld is.

Om daarin een eerlijke verdeling te hebben voor die mensen die via andere cursussen en workshops geïnvesteerd hebben in zichzelf  en daardoor de informatie al anders gebruiken, lijkt het mij niet  eerlijk dat zij in moeten leveren  ten opzichte van anderen.
Dit heeft mij tot het volgende doen besluiten.
De les van 20:30 uur kan men individueler de eigen problematiek bespreken en individueel aanwijzingen krijgen.
Diegenen die via cursussen  en/of weekenden in zichzelf hebben geïnvesteerd blijven de normale lesprijs betalen.
Diegenen die dit niet gedaan hebben en/of doen betalen daarvoor een hoger bedrag.
Juist om in deze groep die mensen te hebben die bereid zijn en voldoende gemotiveerd om in zichzelf te investeren. Iedereen kan zich er voor opgeven  maar de voorwaarde is een intensievere zelfwerkzaamheid .
Voor alle duidelijkheid geef ik wel aan dat het geen consulten zijn die plaats gaan vinden.
Zit men met een bepaalde problematiek dan zal men deze via een andere methodiek
b.v. consult moeten vragen.

Deze les is dus alleen om dieper de Tai Chi 13 te kunnen beleven/ervaren op het gebied van de uitwerking  op lichaam en geest.

De Special Tai Chi 13 is € 100,- voor diegenen die geen eerdere cursus of weekend gevolgd hebben.

Diegenen die dit in het verleden wel gedaan of nog doen blijft de prijs incl. De verhoging € 80,- 

 

To the English website