Larapinta

Meditatie

Tijdens het festival of Science in Liverpool september 2008 is bekend gemaakt dat het wetenschappelijk aantoonbaar is dat meditatie daadwerkelijk effect heeft op het menselijk brein.
Men heeft d.m.v. onderzoek kunnen aantonen dat tijdens meditatie het patroon en de activiteit in het voorste deel van de hersenen veranderde en dit een positief effect geeft op o.a. de emoties stress en chronische ziektes.
Het is bewezen dat mensen die mediteren een hoger niveau van geluk, een hogere mate van onthechtheid, minder neurotisch zijn en minder afhankelijk zijn van materiële zaken.
Zij staan positiever in het leven. Men is bezig om verdere onderzoeken te doen naar de invloed van het effect  t.o.v. intentie en aandachten hoe dit toe te kunnen passen met verschillende therapieën.
Bron: Dr. Peter Malinowski. Liverpool John Moores University

Wat is meditatie en waar dient het voor.
Dat is een vraag die elk mens verschillend kan beantwoorden.
Meditatie is iets dat iedereen kan doen.

Men is niet gebonden aan een vaste plek en men hoeft er geen urenlang voor uit te trekken.
De verwarring is nog steeds groot wanneer men het over meditatie heeft.
Vaak wordt dit nog vergeleken met een persoon die met gekruiste benen zit.
Niets is minder waar.
Meditatie kun je op veel manieren doen.
Men kan het zittend, staand, liggend en lopend of dansend beoefenen.
Op een manier die jij als prettig ervaart.
Meditatie is een bewust proces van onthechting.
In meditatie kun je door onthechting het evenwicht bewaren in denken, geest en lichaam.
Een bewust loslaten van alles wat in de weg staat om jouw individualiteit tot uitdrukking te brengen.
Een terugkeren naar de zuivere staat van zijn. Men noemt het ook wel jezelf leegmaken.
Het is een vorm van zelfdiscipline om te leren luisteren naar het denken, de geest en het lichaam in bewustheid.
Dat wil zeggen: jezelf los maken van alle gehechtheid.
Of dit nu een gedachte is of een emotie.
Het is geen proces wat men maar even kan leren.
Het is een langdurig proces waarin men steeds meer lagen afschilt door de inzichten.

Helaas is het misverstand ontstaan dat alle beelden die er kunnen komen tijdens het mediteren echt zijn.
Vaak is men onwetend van de werking van de geest.
Deze kan zo krachtig zijn, dat men er zich niet van bewust is dat men die beelden zelf naar zich toetrekt die men graag zou zien.
Veel mensen blijven in deze fase hangen. Nog steeds vanuit de gehechtheid. Wij willen immers allemaal een engel of een meester zien?
Onbewust hebben wij onszelf daarmee zo gevuld, dat wij deze beelden eerst moeten leren loslaten en uitzuiveren.
Dit kan men alleen maar leren door de ervaring.

Zoals gezegd zijn er veel methodes die er gebruikt kunnen worden.
Bij de tai chi tao gebruik ik ook diverse methoden bv. meditatief lopen, om op een speelse manier deze bewustwordingsprocessen op gang te brengen.
 
Ook geef ik speciale meditatieavonden al of niet met beelden gemaakt van foto's uit onder andere de kosmos die ik onder inspiratie bewerk en die gecodeerd worden door mijn familie van boven.
Elk met een apart thema om deze voor vele verwarrende tijd beter door te kunnen komen. En speel ook in op de energieën van het moment om deze beter in lichaam en geest te kunnen integreren.
Deze methoden worden ook gebruikt tijdens de speciale meditatiedagen en weekenden en zijn een handvat om thuis verder mee te kunnen werken.


 

To the English website