Larapinta

Chakra'sDe mens heeft in de tegenwoordige tijd de beschikking over  13 chakra's .
De universele symbolen die met de chakra's in verbinding staan kan men gebruiken om meer inzicht in zichzelf te krijgen en is een veilige manier om mee te werken.
Sonia Bos †2009 heeft de daarbij horende symbolieken doorgekregen en beschreven.
 
Men kan op een verantwoorde wijze met deze symbolen werken/mediteren en deze voor vele doeleinden leren gebruiken.

We noemen de chakra's:
  1: wortelchakra: integratie van geest en materie en andersom
  2: heiligbeenchakra; verlangen, voortplanting, zelfoverschatting en schuldcomplexen
  3: zonnevlechtchakra;de emoties, controle over persoonlijkheid, rede, egoïsme
  4: milt chakra; kosmische energie levenslust en inspiratie
  5: hart chakra; gevoelsleven, zelfvertrouwen/ respect zelfrespect geven of ontvangen
  6: thymuschakra; poort naar kosmische mens, universele regeling, scheppend, weerstand
  7: keelchakra communicatie, innerlijke leiding,intuïtie, creativiteit, kosmische opdracht
  8: kosmisch doorstromingschakra; zielschakra, kosmische opslag van alles dat gebeurt, ziel-akasha
  9: hypofysechakra, levens motivatie, universeel inzicht
10: epifysechakra: universeel (mystiek) inzicht
11: kruinchakra innerlijke leiding en zijn universele berichtgeving, verbinding met het Zijn, helder weten
12: transformatiechakra: kosmische opdracht, neutralisatie en zuiveren van karma, toelaten van genade
13: Transmutatiechakra: enkele natie opdracht, kracht van de Schepper, de Bron
 

 

To the English website